Pärandihoidlad

Muinsuskaitseamet koostöös Kultuuriministeeriumiga valmistab ette pärandihoidlate rajamist.

 

Loe lisaks »

Norra projekt

Koostööprojekt Norra Kultuuripärandiametiga „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ keskendub muinsuskaitsealadele väikelinnades.

Loe lisaks »

Kratt Sälli

Muinsuskaitseamet arendab uut säilitamise ja inventeerimise tehisintellekti kratt Sälli prototüüpi, mille eesmärk on muuta muuseumiinventuurid mugavamaks ja kiiremaks.

Loe lisaks »

MuIS 2.0

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi.

Loe lisaks »

Kaitsekordade koostamine

Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Loe lisaks »

MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti ülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riiklik järelevalve mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, muuseumipoliitika rakendamine ja valdkonna arendamine, kultuurimälestiste registri  ja muuseumide infosüsteemi pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja pädevustunnistuste väljastamine. 

Muinsuskaitseametil on kõigis maakondades oma esindus. Tallinnas, Tartus ja Narvas täidavad muinsuskaitselisi ülesandeid linnavalitsused.

Kalender

Esmaspäev, 23. Mai 2022