Muinsuskaitseameti aastapreemiad

Kandidaate saab esitada kuni 31. juulini. Loe lisaks »

Muinsuskaitsepäevad 2020 teema on haridus

Löö korraldamises kaasa ja esita kavasse oma sündmus!

Loe lisaks »

Kultuurimälestiste registri arendused

Muinsuskaitseametis on käimas kultuurimälestister registri arendustööd, projekt kestab kuni 2020. aasta juulini. Loe lisaks »

MuIS 2.0

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi.

Loe lisaks »

Kaitsekordade koostamine

Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Loe lisaks »

MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti ülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riiklik järelevalve mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, muuseumipoliitika rakendamine ja valdkonna arendamine, kultuurimälestiste registri  ja muuseumide infosüsteemi pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja pädevustunnistuste väljastamine. 

Muinsuskaitseametil on kõigis maakondades oma esindus. Tallinnas, Tartus ja Narvas täidavad muinsuskaitselisi ülesandeid linnavalitsused.

Kalender