MuIS 2.0

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi.

Loe lisaks »

Kaitsekordade koostamine

Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Loe lisaks »

Uus muinsuskaitseseadus

Riigikogu võttis 20. veebruaril vastu uue muinsuskaitseseaduse. Seadus jõustus 1. mail 2019.

Loe lisaks »

MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti ülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riiklik järelevalve mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, muuseumipoliitika rakendamine ja valdkonna arendamine, kultuurimälestiste registri  ja muuseumide infosüsteemi pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja pädevustunnistuste väljastamine. 

Muinsuskaitseametil on kõigis maakondades oma esindus. Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Narvas täidavad muinsuskaitselisi ülesandeid linnavalitsused.

Kalender

Laupäev, 1. veebruar 2020

Laupäev, 1. veebruar 2020

pühapäev, 2. veebruar 2020