Nimekirjade korrastamine

Muinsuskatiseamet valmistab ette kultuurimälestiste nimekirjade korrastamist.

Loe lisaks »

Hoonete energiatõhususe tõstmine

Taotlusvoor on avatud kuni 06.05.2024  Loe lisaks »

Pärandihoidlad

Muinsuskaitseamet koostöös Kultuuriministeeriumiga valmistab ette pärandihoidlate rajamist.

 

Loe lisaks »

MuIS 2.0

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi.

Loe lisaks »

Kaitsekordade koostamine

Muinsuskaitseamet võtnud ette muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamise.

Loe lisaks »

MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti ülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riiklik järelevalve mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, muuseumipoliitika rakendamine ja valdkonna arendamine, kultuurimälestiste registri  ja muuseumide infosüsteemi pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja pädevustunnistuste väljastamine. 

Muinsuskaitseametil on kõigis maakondades oma esindus. Tallinnas, Tartus ja Narvas täidavad muinsuskaitselisi ülesandeid linnavalitsused.

Kalender

Teisipäev, 13. veebruar 2024

Neljapäev, 29. veebruar 2024

Neljapäev, 4. aprill 2024