Kus on kunsti kodu?

Seda ja palju muud saad teada Euroopa muinsuskaitsepäevadel 12.-15. septembril, mille fookuses on tänavu kunst ja meelelahutus!

Uus muinsuskaitseseadus

Riigikogu võttis 20. veebruaril vastu uue muinsuskaitseseaduse. Seadus jõustus 1. mail 2019.

Loe lisaks »

Kirikute andmebaas

Digitaalse arhiivi "Eesti kirikud" eesmärgiks on koondada ühtsesse andmebaasi kirikute ehitusloo ja konserveerimisega seotud informatsioon.

Kultuurimälestiste register

Registrist leiab mitmekesist informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.  

Loe lisaks »

MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelvalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Muinsuskaitseamet väljastab pädevustunnistusi, mis annavad õiguse mälestiste konserveerimise ja restaureerimise projekte koostada, muinsuskaitselist järelvalvet teostada ning mälestist konserveerida ja restaureerida.