Folli

Muinsuskaitseamet arendab uut digitaalsete objektide kirjeldamise tehisintellekti kratt Folli prototüüpi.

Loe lisaks »

Pärandihoidlad

Muinsuskaitseamet koostöös Kultuuriministeeriumiga valmistab ette pärandihoidlate rajamist.

 

Loe lisaks »

Elavad vanalinnad

Koostööprojekt Norra Kultuuripärandiametiga „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ keskendub muinsuskaitsealadele väikelinnades.

Loe lisaks »

MuIS 2.0

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi.

Loe lisaks »

Kaitsekordade koostamine

Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Loe lisaks »

Kultuurimälestiste register

Registrist leiab mitmekesist informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.  
Loe lisaks »

MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti ülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riiklik järelevalve mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, muuseumipoliitika rakendamine ja valdkonna arendamine, kultuurimälestiste registri  ja muuseumide infosüsteemi pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja pädevustunnistuste väljastamine. 

Muinsuskaitseametil on kõigis maakondades oma esindus. Tallinnas, Tartus ja Narvas täidavad muinsuskaitselisi ülesandeid linnavalitsused.

Kalender

Esmaspäev, 29. Mai 2023

Esmaspäev, 29. Mai 2023

Neljapäev, 8. juuni 2023

Neljapäev, 8. juuni 2023

Reede, 16. juuni 2023