MuIS 2.0

Muinsuskaitseamet arendab uut muuseumikogude infosüsteemi.

Loe lisaks »

Kaitsekordade koostamine

Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Loe lisaks »

Uus muinsuskaitseseadus

Riigikogu võttis 20. veebruaril vastu uue muinsuskaitseseaduse. Seadus jõustus 1. mail 2019.

Loe lisaks »

MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelvalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Muinsuskaitseamet väljastab pädevustunnistusi, mis annavad õiguse mälestiste konserveerimise ja restaureerimise projekte koostada, muinsuskaitselist järelvalvet teostada ning mälestist konserveerida ja restaureerida.

Kalender

Laupäev, 16. november 2019

Reede, 22. november 2019