Uus muinsuskaitseseadus

Riigikogu võttis 20. veebruaril vastu uue muinsuskaitseseaduse. Seadus jõustus 1. mail 2019.

Loe lisaks »

Kirikute andmebaas

Digitaalse arhiivi "Eesti kirikud" eesmärgiks on koondada ühtsesse andmebaasi kirikute ehitusloo ja konserveerimisega seotud informatsioon.

Kultuurimälestiste register

Registrist leiab mitmekesist informatsiooni kõikide Eestis riikliku kaitse all olevate mälestiste kohta.  

Loe lisaks »

MKA hoone

Muinsuskaitseametist

Muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelvalve teostamine mälestiste ja muinsuskaitsealade üle, kultuurimälestiste riikliku registri pidamine ning kultuuriväärtuste väljaveotaotluste läbivaatamine ja lubade väljastamine.

Muinsuskaitseamet väljastab tegevuslubasid, mis annavad õiguse mälestiste konserveerimise ja restaureerimise projekte ning muinsuskaitse eritingimusi koostada, muinsuskaitselist järelvalvet teostada ning mälestist konserveerida ja restaureerida.

Kalender

Laupäev, 25. Mai 2019

Laupäev, 25. Mai 2019
Laupäev, 25. Mai 2019

Teisipäev, 11. juuni 2019

Teisipäev, 11. juuni 2019