Sa oled siin

Muinsuskaitseameti trükised

 

Muinsuskaitseameti väljaandeid saab osta Apollo ja Rahva Raamatu kauplustest, Niguliste muuseumi poest, Arhitektuurimuuseumist ja Muinsuskaitseameti kantseleist.

Mitmed trükised on saadaval tasuta või allalaetavad PDFidena. Mõned trükised on saadaval ka Rahvusraamatukogu digitaalarhiivist DIGAR.

 

The Invisible Heritage Beneath the Waves

Läänemeri on unikaalne veealune muuseum, mille eksponaadid on inimtegevuse ja loodusjõudude ühislooming – käesolev kogumik esitleb osa sellest uppunud pärandist. Täna ei räägi me enam üksikutest punktidest merekaardil, vaid aastatuhandete jooksul nii looduse kui inimeste poolt loodud nähtavatest ja nähtamatutest jälgedest koosnevatest veealustest maastikest. Läänemeres asuvad muistised esitlevad meile aastatuhandeid vanu sidemeid ja suhtlust Läänemereruumiga piirnevate ja kaugemal asuvate aladega. Kogumikku on muistised välja valinud Läänemeremaade veealuse kultuuripärandi kaitse töögrupp ja selles on esindatud erinevad veealuste muististe tüüpe erinevatest ajaperioodidest.

Raamat on inglise keeles.

Ilmumisaasta 2022

Hind: 20.00

 

Kultuuripärandi riskijuhtimise juhend


Eestikeelne tõlge Kanada Konserveerimisinstituudi (CCI) ja ICCROMi ühisväljaandest „Kultuuripärandi riskijuhtimise juhend" on 2016. aastal välja antud käsiraamatu „The ABC method – A risk management approach to the conservation of cultural heritage“ lühiversioon.

Selleks, et oleksime valmis kaitsma oma ainulaadset kultuuripärandit erinevate kriiside korral, on oluline teadvustada, ennetada ja vähendada võimalikke riske, mis võivad pärandit ohustada.

Riskide hindamisega kaasneb alati palju küsimusi:

  • Millised riskid mõjutavad kultuuriväärtuseid?

  • Milline risk on kõige tõenäolisem?

  • Millised neist põhjustavad eeldatavasti suurimat ja ulatuslikumat kahju?

  • Kas kahjustused on eri kultuuriväärtuste puhul erinevad?

  • Kas kahjustused tekivad järsku või kumuleeruvad aja jooksul?

  • Kuidas kahjustusi paremini mõista ja hinnata?

  • Kuidas teha kahju ennetamiseks ja ärahoidmiseks parimaid otsuseid?

  • Millised võiksid olla prioriteedid, arvestades olemasolevat inimeste hulka ja eelarvet?

  • Kellega tuleks teha koostööd riskide ennetamiseks ja maandamiseks ning kuidas kogu seda teabemassiivi hallata?

Kõigile nendele küsimustele leiate vastused juhendis, mis pakub välja ühe võimaliku mudeli ja metoodika riskide tuvastamiseks ning paremaks hindamiseks. Lugeja leiab sellest käsiraamatust selge ja samm-sammulise tegevusjuhise, mitmeid praktilisi harjutusi ja ohtralt näiteid erinevate riskide kohta.

Juhendmaterjali saab tasuta allalaadida siit (31.29 MB, PDF).

BALTIC HISTORY BENEATH SURFACE

 

Raamat käsitleb Eesti, Rootsi ja Soome vrakiparke, mida arendati Kesk-Läänemere programmist toetust saanud Eesti-Rootsi-Soome koostööprojekti Baltacar raames (https://projectbaltacar.eu/). Artiklite kogumikust saate lugeda Läänemere merendusajaloost ja sellest, millised ohud nagu sõjapidamine, karm ilm, konfliktid ja inimlikud eksimused võivad kaasa tuua. Samuti saate lugeda avastustest, mida ei saa kuival maal viibides teha ning 3D mudelite abil osa saada vee all avanevast maailmast.

Kas teadsid, et laevaga Tallinnast Helsingisse sõites jääb laevateele Läänemere esimene veealune vrakipark, mis rajati Soome vetes aastal 2000 Rootsi liinilaeva Kronprins Gustav Adolf vraki juurde, mis hukkus 1788. aastal Helsingi vetes sõjategevuse tagajärjel.

Kas teadsid, et Dalarö sukeldumispark, on Rootsi esimene merepärandi kaitseala, mis avati külastajatele sukeldumiseks alles  2014. aastal. Dalarö sukeldumispargi kuulsaim ja visuaalselt väga kõnekas vrakk on Rootsi sõjalaleva Bodekull vrakk, mis uppus 1678 Stockholmi saarestikus. Vrakk identifitseeriti alles 2017. aastal merearheoloogi Niklas Erikssoni poolt kui Bodekull ning unikaalses seisukorras vrakile lisandus põhjalik ülevaade laeva ajalooga seotud sündmustest.

Kas teadsid, et Eestis on sukeldumisturismi arendamiseks sobivamad piirkonnad läänepoolsed veed – ennekõike Hiiumaa ja Saaremaa ümbruse Läänemere osad ja et Hiiumaa vetes on hobisukeldujal unikaalne võimalus lisada oma  külastatud vrakkide nimekirja I maailasõja ajal uppunud allveelaeva vrakk.

Raamat on inglise keeles.
 
Ilmumisaasta 2019
 
Raamat on tasuta allalaetav.
 

SUKELDUMINE VRAKKIDELE HMS MYRTLE, ALTAIR, ŠTŠIT, AKULA, MIINITRAALER NR 1 JA E. RUSS

 
Raamatus tutvustatakse ajaloolisi vrakke, mis on Interreg Kesk-Läänemere programmist toetust saanud Eesti-Soome-Rootsi koostööprojekti „Läänemere ajalugu merepinna all: veealused kultuurirajad oma algses asukohas ja veebis“ (akronüümiga Baltacar) raames loodud ühise turismiatraktsiooni sihtkohtadeks Eestis. 
 
Ajaloolised laevavrakid on Läänemere ruumi ühise mineviku olulised elemendid ja taastumatud ressursid, mida kasutatakse teadusuuringuteks, ajaloosündmuste tõlgendamiseks, hariduslikel eesmärkidel ja ka kultuuriturismi arendamiseks. Veealuste vrakiparkide rajamise eesmärk on lihtsustada juurdepääsu muististele ja samas tagada nende jätkusuutlik haldamine. Vrakke säästvaid põhimõtteid järgides on võimalik hoida inimmõjude suhtes tundlikke veealuseid leiukohti külastajatele avatuna pikemat aega.

Raamat on eesti, soome, rootsi, vene ja inglise keeles.
 
Ilmumisaasta 2019
 
Raamat on tasuta allalaetav.
 
 

VISITING NEIGHBOURS. 100 TREASURES OF ESTONIA, LATVIA AND LITHUANIA

 
Raamat „Visiting Neighbours. 100 Treasures of Estonia, Latvia and Lithuania“ on valminud Eesti, Läti ja Leedu Muinsuskaitseametite koostööprojektina tähistamaks kolme riigi 100. juubelit. Raamatus esindab igat riiki 33 kõige olulisemat ja mitmekülgsemat pärandobjekti. Kõige viimane ehk järjekorras 100. objekt on kõigi ühine – Balti kett.
Raamatusse on kokku kogutud kaunid fotod meie pärandist, mida toetavad kirjeldavad tekstid eesti, läti, leedu ja inglise keeles.
 
Ilmumisaasta 2018
 
Raamat on tasuta allalaetav.
 
 


VIIMISTLUSKIHTIDE UURINGUD JA ARUANDE KOOSTAMISE PÕHIMÕTTED

Eva Mölder, Nele Rohtla
 
Hoone ehitusloolise kujunemise, viimistluskihtide ja nende seisundi uuringute tulemusena saadakse suur osa informatsioonist, mille alusel teostatakse projekteerimis- ja restaureerimistööd. Trükise eesmärk on abistada kõiki neid, kes ajaloolises hoones viimistluse uuringuid läbi viivad ja saadud andmete põhjal aruandeid koostavad.
 
Ilmumisaasta 2014
 
Raamat on tasuta allalaetav.
 
 

 

EESTI PARGID I

 
“Eesti pargid” on Keskkonnaministeeriumi ja Muinsuskaitseameti koostöös valminud teatmeteos. Paljud pargid on tänu neis leiduvatele loodusväärtustele looduskaitse all või ehitis- ja ajaloomälestisena muinsuskaitse all. Raamatud käsitlevad meie kaitsealuseid parke, mida on veidi üle 400 ja mis üldistatult moodustavad ka parkide paremiku. Üksikkirjeldustes käsitletakse iga kaitsealuse pargi ajalugu, kujundust, hetkeolukorda ning taimestikku. Raamatud on illustreeritud ajalooliste ja tänapäevaste plaanide ning fotodega. Raamatud juhatab sisse kunstiajaloolase Ants Heina ülevaatlik artikkel Eesti parkide ajaloost. Esimeses köites on käsitletud Tallinna, Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa ja Järvamaa parke.
 
Ilmumisaasta 2007
Läbi müüdud

 

EESTI PARGID II

 
Teine osa sisaldab Läänemaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Raplamaa, Saaremaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa parke.
 
Ilmumisaasta 2012
Raamat on müügil raamatupoodides

EESTI PARKIDE ALMANAHH I

 
Parkide puhul on meil tegemist ühtaegu nii loodus- kui ka kultuuripärandiga, mis on Muinsuskaitseametit ja Keskkonnaministeeriumit ühendavaks valdkonnaks. Eesti parkide almanahhi on koondatud erinevate nurkade alt ja mitme asjatundja pilgu läbi nähtud pargivaated. Siit leiab meeleolukat lugemist ning asjalikku teavet nii igapäeva pargielus osaleja kui ka lihtsalt parginautleja.
 
Ilmumisaasta 2007
Läbi müüdud

EESTI PARKIDE ALMANAHH II

 
 
 
Ilmumisaasta 2009
Hind: 5.00

EESTI PARKIDE ALMANAHH III

 
 
 
Ilmumisaasta 2012
Hind: 5.00

EESTI PARKIDE ALMANAHH IV

 
 
 
Ilmumisaasta 2016
Hind: 8.00

MÄLESTISE RESTAUREERIMINE. ENNE JA PÄRAST 2005-2011

 
Raamatusse on kogutud valik aastatel 2005-2011 Muinsuskaitseameti rahalise toetuse abil restaureeritud ja konserveeritud ehitismälestistest – kirikud, mõisahooned, maaehitised, tuulikud, linnusevaremed, elamud jm.
 
Ilmumisaasta 2011
 
Raamat on tasuta allalaetav.
 

RESTAUREERIMISE PÕHITÕED, EHITUSTEHNOLOOGIA JA MATERJALID

 
Raamat sisaldab tõlkeartikleid Rootsi ajakirjast "Kulturmiljövård".
 
Ilmumisaasta 2006
Läbi müüdud

RÕHTPALKMAJAD: HOOLDUS JA PARANDAMINE

 
Raamat annab ülevaate rõhtpalkmajade hooldusest ja ehitamisest alates puidu ja tööriistade valikust kuni seinte ja katusekonstruktsioonide ning pealispinna töötlemiseni.
 
Ilmumisaasta 2005
Läbi müüdud

KATUSEKIVI. KIVIKATUS

Olof Antell
 
Raamat annab ülevaate katusekivide ajaloolisest taustast, valmistamise tehnoloogiatest, katusekivi tüüpidest ja kivikatuse paigaldamise tehnoloogiast.
 
Ilmumisaasta 2005
Läbi müüdud

PLEKK-KATUS: SOOVITUSI TOOTMISEKS, PAIGALDAMISEKS JA HOOLDUSEKS

 
 
 
Ilmumisaasta 2005
Läbi müüdud

KIMMID: SOOVITUSI TOOTMISEKS, PAIGALDAMISEKS JA HOOLDUSEKS

 
 
 
Ilmumisaasta 2005
Läbi müüdud

AKNAD: AJALUGU JA NÕUANDED PARANDAMISEKS

 
 
 
Ilmumisaasta 2005
Läbi müüdud

ROOG- JA ÕLGKATUSED

Siim Sooster
 
Raamatus kirjeldatakse pilliroog- ja õlgkatuste ehitamist alates roo ja õlgede varumisest kuni katuste hooldamiseni. Raamat annab ülevaate erinevatest katuseehitamise võtetest ning tutvustab ja selgitab traditsiooniliste võtete ja tänapäevase ehituslaadi erinevusi.
 
Ilmumisaasta 2006
Läbi müüdud
 

HOONETE VÄRVIMINE TRADITSIOONILISTE VÄRVIDEGA

 
 
 
Ilmumisaasta 2010
Läbi müüdud

RAUDTEEARHITEKTUURI AJALOOST JA SÄILIMISEST

 
Raamat annab põgusa ülevaate Eesti raudteearhitektuuri arengust läbi ajaloo ning esmaseid juhiseid hoonete hooldamiseks ja korrastamiseks.
 
Ilmumisaasta 2006
Tasuta

KIVIAIA RAJAMINE, TAASTAMINE JA HOOLDAMINE

Dan Lukas, Madis Rennu
 
Juhendis antakse lühiülevaade kiviaedade ülesannetest, materjalidest, tüüpidest ning levikust Eestimaa erinevates piirkondades, samuti nõu kiviaedade rajamiseks, taastamiseks ja hooldamiseks.
 
Ilmumisaasta 2010
Läbi müüdud

TRAPETSIAALSED HAUAPLAADID EESTIS

TRAPEZOID TOMBSTONES IN ESTONIA

DIE TRAPEZFÖRMIGEN GRABPLATTEN IN ESTLAND

 
Trapetsiaalsed hauaplaadid kui vanimad säilinud raidkunsti näited Eestis on hindamatu väärtusega aare. Imekspandav on tõsiasi, et pea 900 aasta vanustele hauatähistele on sedavõrd vähe tähelepanu pööratud. Käesolev trükis on abiks ja teejuhiks neile, kel jätkub tahtmist ja huvi meie ühist pärandit põhjalikumalt tundma õppida.
 
Ilmumisaasta 2004
Läbi müüdud

 

 
 

Ülesse tagasi