Sa oled siin

Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu

Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandiameti 30-kuud kestev koostööprojekt „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ keskendub muinsuskaitsealadele väikelinnades. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

Muinsuskaitseameti ja Norra Kultuuripärandiameti koostööprojekti eesmärk on tõsta muinsuskaitsealade tähtsust kohaliku identiteedi osana ning leida viise, kuidas muinsuskaitsealade hoidmine ja arendamine panustab linnade kultuurilisse ning majanduslikku arengusse. Projekti tegevused on suunatud muinsuskaitsealale ja selle elanikele üheksas Eesti väikelinnas: Paides, Rakveres, Võrus, Valgas, Lihulas, Pärnus, Kuressaares, Haapsalus ja Viljandis. 

Projekti vältel keskendutakse neljale põhiteemale: pärand ja atraktiivsus,  pärand ja osalus, pärand ja jätkusuutlikkus ning kultuuripärandi kasutusvõimalused. Samuti toetavad projekti tegevused paralleelselt toimuvat muinsuskaitsealade kaitsekordade välja töötamise protsessi ning Kultuuriministeeriumi koordineeritud ja sama programmi raames toimuvat avatud taotluste vooru, millega toetatakse hoonete restaureerimist muinsuskaitsealadel ja vajadusel neile uue kasutuse leidmist.

Vaade Kuressaare muinsuskaitsealale. Foto: Kaarel Truu

Projekti käigus ellu viidavad tegevused on eelkõige suunatud kohalike omavalitsuste ja muinsuskaitsealade elanike teadlikkuse ning võimekuse tõstmisele. Kavandatud tegevuste hulgas on näiteks üheksa muinsuskaitseala kui ajaloolist elukeskkonda tutvustavad raamatud, näitused, linnaretked ja fotokonkursid, koolitused omavalitsustele ning pärandiekspertidele sealhulgas suvekool ning õppereis Norra. Kuigi projekti keskmes on üheksa väikelinna muinsuskaitseala, siis ürituste programm on avatud kõikidele Eesti kohalikele omavalitsustele.

Projekti finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmist "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine", mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein.

 

Projekti käigus on plaanis teha:

 

Trükised ja infotahvlid

 • Üheksa muinsuskaitsealasid tutvustavat trükist
 • Temaatiline trükis „Ehitiste taaskasutamine ja linnaruumi elavdamine“
 • Infotahvlid muinsuskaitsealadel

 

Avalikud üritused

 • Näitused avalikus ruumis üheksas sihtlinnas
 • Jalgsi läbiviidavad ekskursioonid muinsuskaitsealadel
 • Fotokonkurss ja näitus

 

   


  Koolituste programm

   • Ehitiste taaskasutamisele ning linnaruumi elavdamisele keskenduv avalik seminar/minikonverents
   • Restaureerimise töötoad
   • Omavalitustele suunatud õppereis Norra
   • Koolitusprogramm kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele
    

   Lisainfo 

   Kaija-Luisa Kurik
   projektijuht
   kaija-luisa.kurik@muinsuskaitseamet.ee
   53421638