Konverents "ELAVAD VANALINNAD. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed"

 

27. augustil 2021 toimunud konverentsi saab eestikeelsena järgi vaadata sel samal lehel ja ingliskeelsena siin

 

27. - 28. augustini 2021 toimus Lihula Kultuurimajas Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandiameti koostööprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ konverents "ELAVAD VANALINNAD. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed".

Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandiameti koostööprojekt „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ keskendub muinsuskaitsealadele väikelinnades. Koostööprojekti eesmärk on tõsta muinsuskaitsealade tähtsust kohaliku identiteedi osana ning leida viise, kuidas muinsuskaitsealade hoidmine ja arendamine saaks panustada linnade kultuurilisse ning majanduslikku arengusse. Projekti fookuses on kogukondlikkuse roll vanalinnade elavdamisel, kestlikud praktikad linnade arengus, hooajalisuse võimalused ning uute kasutuste võimalikkus kahanevates linnades.

Projekti fookusteemad sõlmib kokku kahepäevane konverents Lihulas, mis on suunatud kohalikele omavalitsustele, kogukondadele ja laiemale huviliste ringile, kes on huvitatud kultuuripärandist lähtuvast arengust, ringmajanduse võimalustest pärandkeskkondade elavdamisel ja sellekohase võimekuse loomisest. Konverentsi eesmärk on pidada valdkondade ülest dialoogi ajalooliste keskkondade elavdamise ning arengu teemadel, inspireerida ning toetada võrgustumist. Muuhulgas küsime, mis on ajaloolises keskkonnas tegutsemise lisaväärtus, mis on suurimad väljakutsed väikelinnade vanalinnade elavdamisel, kuidas luua kestlikku linnaruumi kahaneva elanikkonnaga linnasüdametes.

Kava:

Reede 27. august Lihula kultuurimaja suures saalis

 

Modereerib Teele Pehk (Rohetiiger)


9.30-10.30 kogunemine, kohv

10.30-13.00 avasõnad ja ettekannete esimene blokk “Pärandipõhine areng” 

10.30-11.00 Siim Raie (Muinsuskaitseamet) ja Norra suursaadiku Else Berit Eiklandi avasõnad

11.00-11.45 Garri Raagmaa (Tartu Ülikool) “Linnasüda ja koha vaim”

11.45-12.20 Åse Bitustøl, Vignir Freyr Helgason, Noelle Dahl-Poppe (Norra Kultuuripärandiamet) „Pärandipõhisest arengust Norra näitel“

12.20-12.40 Liina Jänes (Kultuuriministeerium) “Ajalooliste linnakeskuste toetusprogramm”

12.40-13.00 Kaarel Truu (Muinuskaitseamet) “Mitmekesine pärand muinsuskaitsealadel”
 

13.00-14.00 lõuna Lihula kultuurimajas
 

14.00-16.30 ettekannete teine blokk “Taaskasutusest ja ringmajanduse võimalustest ajaloolises keskkonnas”

14.00-14.20 Ola Fjeldheim (Norra Rahvusfond) „Hooldus- ja restaureerimiskultuur kui ehituspärandi kestlikkuse tagaja“

14.20-14.40 Raiko Puustusmaa (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium) „Hea elu- ja elamukeskkonna planeerimise väljakutsed“

14.40-15.00 Tüüne-Kristin Vaikla (Eesti Kunstiakadeemia) “Aeg-ruumiline sekkumine” 

15.00-15.20 Rainer Eidemiller (Paide SRIK) “Ehituslik vanamaterjal ja ringmajandus”

15.20-16.00 vestlusring “Kõige kestlikum on hoone, mis on juba olemas?” Kalle Vellevoog (arhitektuuribüroo JVR), Triin Talk (Eesti Kunstiakadeemia), Indrek Allman (arhitektuuribüroo Pluss), Eik Hermann (Eesti Kunstiakadeemia)

16.00-16.30 päeva kokkuvõtted

16.30-18.30 Lihula linnaretk Mati Mandeli, Tiina Lobja ja Eesti Kunstiakadeemia tudengite eestvedamisel, kogunemine Lihula kultuurimaja ees

Laupäev 28. august Lihula muuseumis
 

9:30-10:00 Kogunemine, kohv

10.00-11.00 Triin Talk (Eesti Kunstiakadeemia) “Ülevaade Lihula inventeerimisest”

11.00-11.30 Helle-Triin Hansumäe (Muinsuskaitseamet) “Mis muutub Lihula muinsuskaitsealal seoses uue kaitsekorra koostamisega?”

11-30-14.00 Liivika Krigoltoi (sisearhitekt) Ekskursioon "Lihula mõisa ja mõisaansambli restaureerimine"

Konverentsi kantakse üle ka virtuaalselt. Selle kohta ilmub info siia õige pea!


COVID-19 piirangutega seotud info

Vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud COVID-19 piirangutele, mis hakkasid kehtima alates 9. augustist 2021. aastast, palume:

  • tulla konverentsile kohale ainult tervena (võimalusel testida end eelnevalt);
  • võtta kaasa mask(id) ja soovituslikult kasutada neid kogu konverentsi ja sellega seotud tegevuste jooksul;
  • kasutada kohapeal desinfitseerimisvahendeid;
  • hoida teistega distantsi.

Kontrollime konverentsil osalejate nakkusohutust, mida tõendab:

  • EL immuniseerimise tõend (kahe doosiga vaktsineerimise kohta);
  • EL COVID-19 läbipõdemise tõend;
  • EL negatiivse PCR testi tõend.

Tõendite kohta (sealhulgas näidiseid) vaata siit.

Loe kõigi kehtivate piirangute kohta täpsemalt siit.

 
Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.
 

Lisainfo 

Kaija-Luisa Kurik
projektijuht
kaija-luisa.kurik@muinsuskaitseamet.ee
53421638