Pärand ja atraktiivsus

Ehituspärandil on oluline roll kohaliku identiteedi loomises. Projekti jooksul uuritakse kuurortlinnade Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare näitel kuidas muinsuskaitsealade ruumiline keskkond muutub hooajaliselt. Teemapüstitus võimaldab küsida, mis teeb paiga atraktiivseks nii tipphooajal kui ka selle väliselt ning kuidas ehituspärand suhestub avaliku ruumiga. Projekti vältel vaadeldakse pärandkeskkondi mitmes mõõtkavas, alates detailidest kuni linnaruumi mõõtmeni. Pärnu, Haapsalu ning Kuressaare kohaliku keskkonna loovad nii ajalooliselt kujunenud linnatänavate ning avalike väljakute võrgustikud, kui ka eripärased arhitektuursed detailid.

Klastri kesksed küsimused - teemad

  • Kuidas mõjutab hooajalisus pärandkeskkonna jätkusuutlikkust?
  • Milline on tähelepanu all olevate kuurortlinnade ühisosa?
  • Milline roll on turismil pärandkeskkondade arengus?
  • Pärand ja identiteet