Sa oled siin

Elavad vanalinnad – ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu

Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandiameti 30-kuud kestev koostööprojekt „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ keskendub muinsuskaitsealadele väikelinnades. Projekti rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmist „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“.

Eestis on 12 muinsuskaitseala, millest 11 on linnasüdametes. Kui jätta välja suurlinnad, mõjutab kõiki neid linnu rahvaarvu kahanemine, ajalooliste linnasüdamete elukvaliteeti kujundab hooajalisus ning oluliste funktsioonide kolimine kesklinnadest eemale, aga samuti ka väärtuslik arhitektuurne keskkond ning ruumiline järjepidevus. Tühjad hooned on kasutamata potentsiaal kohalikus arengus, nii kestlikkuse kui hästi toimiva kogukonna seisukohast.

Koostööprojekti eesmärk on tõsta muinsuskaitsealade tähtsust kohaliku identiteedi osana ning leida viise, kuidas muinsuskaitsealade hoidmine ja arendamine panustab linnade kultuurilisse ning majanduslikku arengusse. Projekti tegevused on suunatud muinsuskaitsealale ja selle elanikele üheksas Eesti väikelinnas: Paides, Rakveres, Võrus, Valgas, Lihulas, Pärnus, Kuressaares, Haapsalus ja Viljandis

Projekti südames on ajaloolised linnasüdamed kui kaasaegsed elavad keskused, mida mõjutavad nii hoojalisus kui ka rahvaarvu kahanemine, kuid mille kestlikkusel on oluline roll aktiivsel kogukonnal. Projekti tegevusi raamib siht tõsta teadlikkust pärandkeskkondade rollist rohelisema linnaruumi loomisel. Samuti toetavad projekti tegevused paralleelselt toimuvat muinsuskaitsealade kaitsekordade välja töötamise protsessi ning Kultuuriministeeriumi koordineeritud restaureerimistoetuste programmi, millega toetatakse hoonete restaureerimist muinsuskaitsealadel ja neile uue kasutuse leidmist.

Projekti käigus ellu viidavad tegevused on eelkõige suunatud kohalike omavalitsuste ja muinsuskaitsealade elanike teadlikkuse ning võimekuse tõstmisele. Kavandatud tegevuste hulgas on näiteks üheksa muinsuskaitseala kui ajaloolist elukeskkonda tutvustavad raamatud, näitused, linnaretked ja fotokonkursid, koolitused omavalitsustele ning pärandiekspertidele sealhulgas suvekool ning õppereis Norra. Kuigi projekti keskmes on üheksa väikelinna muinsuskaitseala, on ürituste programm avatud kõikidele Eesti kohalikele omavalitsustele.

Projekti finantseeritakse Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014-2021 programmist "Kohalik areng ja vaesuse vähendamine", mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein.  

 

Tegevused

Koolitused ja töötoad

Koolitusprogramm "Elavad vanalinnad" 2022. aasta kevadel

Projekti “Ajalooliste linnasüdamete elavdamine kultuuripärandi kaudu” raames toimumus 2022. aasta kevadel kohalikele omavalitsustele, pärandi- ja ruumi valdkonna ekspertidele ja huvilistele suunatud koolitusprogramm “Elavad vanalinnad”. Kolm, erinevates linnades toimunud koolituspäeva avasid vanalinnade väljakutseid ja võimalusi urbanistlikust skaalast hoone ja detailideni. Koolituspäevad toimusid Viljandis, Haapsalus ja Võrus.

Koolituspäev "Vanalinnadega tulevikku!" Viljandi Riigimajas 13. aprillil

Modereedis Mihkel Kaevats (Kultuuriministeerium).

Koolituspäeva videosalvestisi saab järelvaadata: osa 1, osa 2 ja osa 3.

Koolituspäev "Ruum majade vahel" Haapsalus Läänemaa Ühisgümnaasiumis 29. aprillil

Modereedis Maria Derlõš (Linnalabor). 

Koolituspäeva videosalvestisi saab järelvaadata: osa 1 ja osa 2

Koolituspäev "Loovad vanalinnad" Võru kultuurimajas Kannel 6. mail

Päeva modereeris Ragnar Siil (Creativity Lab). 

Koolituspäeva saab järelvaadata SIIT

26. august 2020 projekti avaüritus ja töötuba Paides

Projekt sai avapaugu Paides toimunud kohtumisel, kus tutvustati projekti tegevusplaani laiemale huvigrupile. Päeva modereeris Ragnar Siil (Creativity Lab). Toimus vestlusring “Elav linnasüda”, kus osalesid Siim Raie, Jiri Tintera (Valga vallavalitsus), Angeelika Pärna (Rakvere Linnavalitsus), Maiko Keskküla (Ruumieksperiment) ja Mikk Pikkmets (Lääneranna vald). Toimus projekti põhiteemadele (hooajalisus, kogukondlikkus, kestlikkus ja tühjad hooned ja uued kasutused) keskenduv töötuba. Päeva lõpetas Ründo Mültsi juhitud Paide linnaretk.

11. september 2020 töötuba “Märka maja! Rakvere ajaloolise kreiskooli avatud päev”

10.–13. septembril 2020 toimusid Euroopa Muinsuskaitsepäevad, mis keskendusid teemale “Kool ja haridus”. Koostöös Linnalabori, Ruumiringluse ja Rakvere Linnanoorte näitegrupiga avas Muinsuskaitseamet üheks päevaks hetkel kasutuseta seisva endise Rakvere kreiskooli uksed. Avatud päeva eesmärk oli koostöös kogukonnaga alustada diskussiooni hoone uute võimalike kasutuste teemal äsjavalminud Pika tänava ning Rakvere Vallimäe kaasaegse avaliku ruumi vahel. 

Restaureerimise töötoad

Projekti raames toimuvad töötoad restaureerimistoetust saanud hoonetes. Toetust said järgmised projektid:

 • Valga Vallavalitsus „Valga linna Kesk 19 ajaloolise puithoone restaureerimine“
 • Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum „Evald Okase Muuseumi arendamine aastaringseks kunstikeskuseks“
 • Kuressaare Sadamaait OÜ „Kuressaare sadamaaida restaureerimine“
 • Lääneranna Vallavalitsus „Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks“
 • Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus „Paide SRIKi kogukonnakeskuse loomine“
 • Holisticum OÜ „Holistiline elustiilikeskus“
 • Freinholdi Maja OÜ „Võru linna ajaloolise võõrastemaja väljaarendamine külalismajaks ja kaugtöökeskuseks“

Töötoad on juba toimunud Haapsalus Evald Okase muuseumis ja Kuressaare holistilises elustiilikeskuses Holisticum.

Vestlusringid ja konverentsid

Vestlusringide sari “Elavad vanalinnad” 2021 kevad

Vestlusringide sari keskendus avatud taotluste vooru kaudu restaureerimistoetust saanud hoonete tutvustamisele. Toetust saab seitse hoonet:

 • Valga Vallavalitsus „Valga linna Kesk 19 ajaloolise puithoone restaureerimine“
 • Mittetulundusühing Evald Okase Muuseum „Evald Okase Muuseumi arendamine aastaringseks kunstikeskuseks“
 • Kuressaare Sadamaait OÜ „Kuressaare sadamaaida restaureerimine“
 • Lääneranna Vallavalitsus „Lihula mõisa viinaaida renoveerimine kogukonna käsitöökojaks ja muinsuskaitse teabekeskuseks“
 • Säästva Renoveerimise Infokeskuse Paide Ühendus „Paide SRIKi kogukonnakeskuse loomine“
 • Holisticum OÜ „Holistiline elustiilikeskus“
 • Freinholdi Maja OÜ „Võru linna ajaloolise võõrastemaja väljaarendamine külalismajaks ja kaugtöökeskuseks“

 

Vestlusringid on järelvaadatavad siit

Arvamusfestivali vestlusring “(Vana)linna elama! Kuidas elavdada kahanevaid linnasüdameid?” 14.08.2021

Arvamusfestivalil arutlesime, kuidas leida hoonetele uusi kasutusi, tegeleda ettevõtlusega kui talvehooajal on linn tühi, kas uus on alati parem kui vana, milline roll linnasüdamete arengus on elanikel ja omavalitsusel, on vaid mõned küsimused, millele me paneeldiskussioonis vastuseid otsime. 

Arutelu juhtis Pärtel-Peeter Pere ning arutelul osalesid Siim Raie - Muinsuskaitseameti peadirektor, Rainer Eidemiller - Paide SRIK, Madle Lippus - Elav Tänav , Eimar Veldre - Paide vanalinna elanik, aktiivne kodanik.

Vestlusringi saab järele kuulata siit!
Konverents “Elavad vanalinnad. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed” 27.-28.08-2021

27. - 28. augustini 2021 toimus Lihula Kultuurimajas Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandiameti koostööprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ konverents "ELAVAD VANALINNAD. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed".

Konverentsi ettekandeid saab järelvaadata siit!

Näitused 

Muinsuskaitsealade kaitsekordade ühise väljatöötamise tulemusi tutvustavad näitused. Näitusi eksponeeritakse suure läbikäidavusega avalikes kohtades (nt kaubanduskeskused, raamatukogud). Näitused toetavad laiema üldsuse hõlpsat kaasamist ning neid korraldatakse koostöös kohalike sidusrühmadega. Näituste ajakavad on seotud Kaitsekordade väljatöötamise protsessiga.

Trükised

Ehituspärandit käsitlevate juhendite ja teiste metodoloogiliste materjalide järele äärmiselt suur vajadus. Projekti raames koostatakse 9 trükist, mis tõstavad esile iga projekti sihtlinna väärtused (arhitektuur, interjöör, detailid, linnaruum ja selle ainulaadsed omadused) ning käsitlevad kestlikke praktikaid, hoonete uuskasutust ning ajaloolist linnasüda ka kogukonna perspektiivist. 

Trükiste eesmärk on teadlikkuse tõstmine ajalooliste linnasüdamete väärtustest kui ka rollist kaasaegse elukeskkonnana. 

Trükised hõlmavad ka linnamõõdet ning keskenduvad avalikule ruumile ja muinsuskaitsealade miljööle. Teadusuuringute protsess trükiste loomisel võimaldab kaasata kohalikke sidusrühmi ning valitsusväliseid organisatsioone.Trükiste eesmärk on luua ühine väärtusruum. Iga trükise puhul kasutatakse sama malli, milles varieerub vaid sisu. Trükised on eestikeelsed, kuid sisaldavad inglise keelset kokkuvõtet.

Jalutuskaardid ja teabetahvlid

Teabetahvlite tootmine ja kujundamine muinsuskaitsealade asukohtade märgistamiseks ning tahvlite paigaldamine olulistele hoonetele üheksal Eesti muinsuskaitsealal. Selle oluliseks elemendiks on suhete arendamine kohalike omavalitsustega kontseptuaalse käsitluse loomiseks, mida saaks kasutada ka hiljem.

Projekti meeskond teeb tihedat koostööd kohalike sidusrühmadega, et töötada välja üheksa jalgsi läbiviidavat ekskursiooni üheksal sihtrühma kuuluval muinsuskaitsealal. Ekskursioone võivad viia läbi kohalikud asjatundjad. Samuti koondatakse ekskursioonimaterjal infovoldikutesse, et ekskursioonile saaks minna ka omapäi. Nii ehitus- kui ka kultuuripärandit käsitlevad brošüürid on saadaval nii kohalikus avalikus ruumis kui ka turismiinfokeskustes. Samuti on vastav teave leitav asjaomastel kohalikel veebilehtedel, kust selle alla saab laadida. 

Jalutuskaarte saad alla laadida siit:

Paide jalutuskaart (264 KB, PDF)

Lihula jalutuskaart (3.7 MB, PDF)

Viljandi jalutuskaart (3.82 MB, PDF)

Haapsalu jalutuskaart (753.04 KB, PDF)

 

Lisainfo 

Triinu Viires
projektijuht
triinu.viires@muinsuskaitseamet.ee
56189564