Sa oled siin

Keskkonnaohtlike vrakkide kaardistamine, dokumenteerimine ja riskide hindamine

20. sajandi jooksul on Eesti vetes uppunud sadu laevu. Nüüd vrakkidena merepõhjas lebades võivad need kanda olulist kultuuriväärtust ja olla samal ajal ohuks merekeskkonnale. Käimasoleva projekti käigus vrakid kaardistatakse ja pannakse paika nendega seotud edasised tegevused.  

Projekti jooksul töötatakse läbi arhiiviallikad ja kirjalikud materjalid eesmärgiga koostada võimalikult täielik nimekiri 20. sajandil siinsetes vetes uppunud aluste kohta ja hinnata võimalikke kütuse-ja lõhkeainete koguseid vrakkidel. Kütus, lõhkeained ja kummitusvõrgud ongi põhjuseks, miks kujutavad vrakid endast praegu riski merekeskkonnale.

Vrakkide dokumenteerimine võimaldab hinnata nende seisukorda ja uppumisasjaolude tagajärjel tekkinud vigastusi. Projekti tulemusel valmib riskihindamise aruanne, mis sisaldab ülevaadet Eesti vetes asuvate 20. sajandi vrakkide keskkonnaohust, infot vrakkide ohutaseme, kultuuriväärtuse ja plaanitavate edasiste tegevuste kohta.

Projekti taotlus valmis koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Politsei-ja Piirivalveametiga.

 

 

 

Lisainfo projekti kohta:


Maili Roio
allveearheoloogia nõunik
maili.roio@muinsuskaitseamet.ee

 

Vrakkide keskkonnaohtlikkuse aruanne (1.83 MB, PDF)

Projekti rahastab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond 
 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014–2020 rakenduskava meetmest "Merekeskkonna alaste teadmiste parendamine"

Projekti kogueelarve: 300 000 EUR

EU toetus: 225 000 EUR

EE toetus 75 000 EUR