Sa oled siin

Koostöö ning uute meetodite väljatöötamine veealuse kultuuripärandi säilimiseks

Projekti eesmärgiks on tihendada Läänemereäärsete riikide vahelist koostööd veealuse kultuuripärandi säilimise tagamiseks.

Projekti CODEUCH eesmärgiks on  kaardistada veealuste mälestiste kaitse senist praktikat  Läänemereäärsetes riikides rõhuasetusega suuremahulistel piiriülestel arendusprojektidel ja merealade planeeringutel.  Samuti leida ühiseid lahendusi veealuse pärandi laiaulatuslikumaks tutvustamiseks erinevatele huvigruppidele.

Projekti tegevused jagunevad kolme peamise teema vahel:

1)      Veealused mälestised ja nende kaitsevööndid ning suuremahulised arendusprojektid / piiriülesed projektid.

2)      Hobisukeldumine ning veealused mälestised.

3)      Andmebaasid ja nende võimalused pärandi tutvustamiseks ja visualiseerimiseks.

Madalas vees on vrakist näha ainult kaarte otsad, ülejäänud osa vrakist on mattunud liiva alla mitme meetri sügavuselt. Sonaripilt: Muinsuskaitseamet 2013.

 

Collaboration and Development of new Methods for the Preservation of Underwater Cultural Heritage (CODEUCH)

CODEUCH on Eesti-Rootsi-Soome koostööprojekt

 

Projekti kestvus: 12 kuud

01.12.2014 – 30.11.2015

Kontakt:

Maili Roio

maili.roio@muinas.ee

Projekti partnerid

 

1) Muinsuskaitseamet (juhtpartner)

2) Soome Muinsuskaitseamet

3) Rootsi Rahvuslik Meremuuseum

Projekti rahastaja

Euroopa Liidu Läänemere strateegia seemneraha fond

http://seed.eusbsr.eu/