Paide muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Paide vanalinna muinsuskaitsealal asuvad ordulinnuse varemed, ning säilinud on keskaegne tänavavõrgustik koos ajaloolise turuplatsiga. Muinsuskaitseala hoonestuse vanema osa moodustavad ühekorruselised mantelkorstnaga puitelamud. Paide vanalinnale on iseloomulik piki tänavat paiknevate elamute vaheldumine ristuvate kõrvalhoonetega. Säilinud on mitmed algupärased aidahooned. Paidele on tüüpilised laudkatused, mis on paljudel hoonetel uuemate kihtide all säilinud. Puithoonete iseloomulikuks dekoorielemendiks on lillemotiivid akende piirdelaudade nurkades. Tagasihoidliku arhailise puithoonestusega vanalinna aktsendiks on erandlik lõunatorniga kirik, kreisilinna aegsed kivist kohtumaja, magasiait, algkooli hoone ning 1925. aastal valminud raekoda. Linna kõige esinduslikuma arhitektuuriga maamärgid on paigutatud vanalinna oluliste tänavate otstesse – kirik paikneb Pika tänava vaatesihil, raekoda Tallinna tänava sihil ning Rüütli tänava hoonete rea lõpetab esinduslik gümnaasiumihoone.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 olemasolevale muinsuskaitsealale. Lisaks saab protsessi käigus kaitsekorra ka loodav Sillamäe muinsuskaitseala.

Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärus. Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2005. aastast.  

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Paides algasid ettevalmistavad tööd 2019. aasta sügisel.

Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile vanalinna eripära ja kasutada pärandi potentsiaali linna arenguks ehk soodustada kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema paindlikkuse poolest. Kaitsekorraga jagatakse hooned väärtusklassidesse ja vähem väärtuslike hoonete puhul on tööde tegemiseks vaja senisest vähem kooskõlastusi.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

 

Alusandmed

Paide kaitsekorra koostamise alusandmetena kasutatakse 2007. ja 2008. aastal läbi viidud inventuuri (PDF) andmeid ning lisaks Muinsuskaitseameti arhiivis leiduvaid dokumente ja protsessi käigus tehtavaid täiendavaid välitöid.

Töögrupp

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

  • Siret Pihelgas, Paide abilinnapea

  • Elo Kiivet, Paide linnaarhitekt

  • Epi Tohvri, arhitektuuriajaloolane

  • Karen Klandorf, Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik

  • Kaarel Truu, Muinsuskaitseameti vanalinnade nõunik

  • Andy Krass - Eesti Omanike Keskliidu esindaja

Meediakajastused 

 

 

 

 
Kaarel Truu
Vanalinnade nõunik
5261516
kaarel.truu@muinsuskaitseamet.ee
 
Karen Klandorf
Järvamaa nõunik
57822656
karen.klandorf@muinsuskaitseamet.ee