Rebala muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

 

1987. aastal loodud Rebala muinsuskaitseala paikneb Jõelähtme valla territooriumil. See on ainus muinsuskaitseala Eestis, mis tegeleb ka maastikukaitsega. Muinsuskaitseala eesmärk on tagada looduse ja inimese koostegevuse tulemusena kujunenud kultuurmaastiku – ajalooliselt väljakujunenud asustusstruktuuriga põllumajandusmaastiku – terviklik säilimine.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile senisele 12 muinsuskaitsealale. Protsessi käigus saab kaitsekorra ka uus loodav muinsuskaitseala Sillamäel.

Rebala muinsuskaitseala põhimäärus on kinnitatud 2016. aastal ja see kehtib kuni uue kaitsekorra kehtestamiseni.

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Rebalas algasid ettevalmistavad tööd 2019. aasta sügisel.

Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile muinsuskaitseala eripära ja kasutada pärandi potentsiaali piirkonna arenguks ehk soodustada kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema paindlikkuse poolest. Kaitsekorraga jagatakse hooned ja seda ümbritsevad põllumaad väärtusklassidesse, mis võimaldab edaspidi teha sõltuvalt konkreetsest väärtusklassist leevendusi. Vähem väärtuslike hoonete ja algse ilme kaotanud maa-alade puhul toob väärtusklassidesse jagamine väiksemad piirangud ja vähem kooskõlastusi.

 

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

Sündmused

  • /.../

Töörühma protokollid

 
 

Alusandmed

Kõikide kaitsekordade aluseks on muinsuskaitseala inventeerimisandmed.

Rebala muinsuskaitseala hoonete inventeerimine algas 2019. aasta kevadel ja on hetkel käimas. Lisaks inveteeritakse arheoloogiapärand ja teostatakse maakasutuse analüüs.

Töögrupp

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

  • Tiia Välk - Jõelähtme Vallavolikogu liige ja volikogu keskkonnakomisjoni aseesimees
  • Teet Sibrits - Jõelähtme Vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja
  • Andrus Umboja - Jõelähtme vallavanem

  • Helen Sooväli-Sepping - TLU loodus- ja terviseteaduste instituudi ja humanitaarteaduste Instituudi vanemteadur ja jätkusuutliku arengu prorektor, kohaliku kogukonna esindaja

  • Ly Renter - Muinsuskaitseameti Harjumaa nõunik
  • Helena Kaldre - Muinsuskaitseameti Harjumaa nõunik - arheoloog
  • Anita Jõgiste - Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik

 

 

 

 

Lisainfo

Anita Jõgiste
Ehituspärandi nõunik
53410266
Anita.Jogiste@muinsuskaitseamet.ee

Ly Renter
Harjumaa nõunik
5288105
Ly.Renter@muinsuskaitseamet.ee
 
Helena Kaldre 
Harjumaa nõunik - arheoloog
58875384
Helena.Kaldre@muinsuskaitseamet.ee