Sillamäe muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

 

Kenast põhjaranniku suvituskohast kujunes peale II maailmasõda suletud linn, kuhu rajati uraani rikastamise tehas, mis rangelt salastatuna töötas aastani 1990. Salajase tööstusharuga kaasnevalt ehitati 1940.-1950. üles uus ja suursugune linnaruum. Toona rajatud detailiderikas hoonestus, stiili järgivad pargid ja puiesteed on säilinud tänaseni. Kavandatava muinsuskaitseala näol on tegu kõige suuremahulisema algupäraselt säilinud linnalise neoklassitsistliku arhitektuuriansambliga lähiregioonis.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile senisele 12 muinsuskaitsealale. Protsessi käigus lisandub meie muinsuskaitsealadele ka kolmeteistkümnes - Sillamäe muinsuskaitseala. 

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Sillamäel algasid ettevalmistavad tööd 2019. aasta sügisel.

Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile muinsuskaitseala eripära ja kasutada pärandi potentsiaali linna arenguks ehk soodustada kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Kaitsekorraga jagatakse hooned väärtusklassidesse ja vähem väärtuslike hoonete puhul on tööde tegemiseks vaja senisest vähem kooskõlastusi.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

Sündmused

  • Sillamäe muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise avakoosolek, 26. august 2020

Töörühma kohtumiste memod

 

 

Alusandmed

Kõikide kaitsekordade aluseks on muinsuskaitsealal asuvate hoonete inventeerimisandmed.

Sillamäe kaitsekorra koostamiseks kasutatakse alusandmetena 2015-2016. aastal läbi viidud inventuuri (PDF) andmeid ning lisaks Muinsuskaitseameti arhiivis leiduvaid dokumente ja protsessi käigus tehtavaid täiendavaid välitöid.

Kaitsekorra koostamine

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töögrupi, kuhu kuuluvad:

  • Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg
  • Sillamäe linnaarhitekt-planeerija Anatoli Špakovs
  • Narva linna muinsuskaitse vaneminspektor Madis Tuuder
  • Muinsuskaitseameti ehituspärandi nõunik Anita Jõgiste
  • Muinsuskaitseameti Ida-Virumaa nõunik Kalle Merilai

 

 

 

 

Lisainfo

Anita Jõgiste
Ehituspärandi nõunik
53410266
anni.martin@muinsuskaitseamet.ee

Kersti Siim
Kaitsekordade peaspetsialist
53851303
Kersti.Siim@muinsuskaitseamet.ee
 
Kalle Merilai
Ida-Virumaa nõunik
53478582
Kalle.Merilai@muinsuskaitseamet.ee
 
 
Failid: 
KuupäevManusSuurusLaiendus
05.08.2020 - 11:41PDF icon 15._mai_2020_tooryhma_memo.pdf375.63 KBpdf