Päranditegijad 2018

Päranditegijad on Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018 raames ellu kutsutud konkurss, millega innustame noori märkama ja tegelema meid igapäevaselt ümbritseva, aga sageli unustatud või vähe teadvustatud pärandiga. Algatus on suunatud noortele eesmärgiga pärandit avastada ja seda lugude kaudu teistele tutvustada. 2018. aastal oodati noorte lugusid materiaalsest kultuuripärandist.

 

2018. aasta konkurss

2018. aastal oodati konkursile lugusid materiaalsest kultuuripärandist ehk kõigest sellest käega katsutavast, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Selleks võib olla vana linnusease, vanavanemate ehitatud maja, aga mõni päris väike asi: tööriist, rõivaese, ehe, kunstiteos, sõiduk jne.

Enamus esitatud töödest olid videod, kuid esitati ka ettekandeid, lühikesi uurimistöid, fotokollaaže. Formaadi mõttes kõige põnevam oli kuuldemänguna vormistatud muinasjutt oma kodutalu ajaloost. 
 

Kokku laekus konkursile 43 tööd: 2 tööd esitati algkooli, 17 põhikooli ja 24 gümnaasiumi kategoorias. Lisaks arvukale osavõtule on korraldajad väga rõõmsad selle üle, et töid esitati koolidest üle terve Eesti. 

Loe konkursi tulemustes täpsemalt uudisest ja vaata kõiki töid arhiveertud Päranditegijate koduleheküljelt
 

Koostöös Euroopa Parlamendi infobüroo ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis tunnustati parimaid töid ägedate auhindadega:

  • 4 klassireisi Strasbourgi gümnaasiumi astmes;
  • juutuuber Victoria Villigu koolitus põhikooli astmes;
  • Filmimuuseumi külastus koos multifilmi tegemise koolitusega algkooli astmes. 

 

Päranditegijad Euroopas ehk Heritage Makers Week 

Tähistamaks Euroopa kultuuripärandiaastat, viidi Päranditegijate konkurssi läbi ka teistes Euroopa riikides, katusnimetusega Heritage Makers Week. Rahvuslikud konkursid läbi viinud riigid valisid oma viis parimat lugu üle-Euroopalisele konkursile, kus selgitati välja 10 parimat.
 
2018. aastal valiti 10 parima hulka ka 2 Eesti Päranditegijate lugu:
 
 
Kõigist võidutöödest saab pikemalt lugeda uudisest Heritage Makersi koduleheküljel. 

Päranditegijate konkurss:

  • innustab noori märkama, uurima ja tõlgendama pärandit, mis neid kodukandis igapäevaselt ümbritseb;
  • suunab saadud kogemuse põhjal vormima oma lugu, mis peegeldab avastamise käigus leitut, selle käigus tekkinud ideid ja saadud kogemusi;
  • kogub lugusid jagamist võimaldavas formaadis (ekskursioon, matk, video, fotod, laul, luuletus, esitlus vmt).

 

Parimaid töid premeeritakse auhindadega. 2018. aastal pandi koostöös Euroopa Parlamendi infobüroo ja Euroopa Komisjoni esindusega Eestis auhindadena välja:

  • 4 klassireisi Strasbourgi Gümnaasiumi astmes;
  • juutuuber Victoria Villigu koolitus põhikooli astmes;
  •  Filmimuuseumi külastus koos multifilmi tegemise koolitusega algkooli astmes. 

Pärandit märkama, uurima ja tõlgendama?

Pärandit on meie igapäevas tegelikult hoopis rohkem, kui tavaliselt teadvustame. Nii võib meie igapäevane jalutuskäik minna mööda vanast linnusest, õppetöö toimuda põneva ajalooga hoones, vanavanematel olla kodus kapis või kuuriall arusaamatu otstarbega esemeid. Konkursiga tahamegi neile “tavalistele ajalooga kohtadele ja asjadele” rohkem tähelepanu tõmmata: Millal need hooned ehitati ja miks need ära lagunesid? Millega on selles hoones läbi aastate tegeletud? Mida nad tänaste noorte jaoks sümboliseerivad ja millist tähendust kannavad? On nad kasutatavad?

Konkursil osalemine eeldab noorte huvi ja ettevõtlikust ümbritseva avastamisel ning täiskasvanu juhendamist ja abi info kogumisel, analüüsil ning loo vormistamisel. Konkursil osalemine ei eelda põhjalikumat arhiivitööd, kuid julgustame juhendajaid noortele erinevaid infokogumise viise tutvustama ja olema abiks tööde vormistamisel.   

 

 

Lisainfo:

Eve Rand
Päranditegijate konkursi koordinaator 
56 494 632
eve.rand@muinsuskaitseamet.ee