Päranditegijad 2020

Päranditegijad on Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018 raames ellu kutsutud konkurss, millega innustati noori märkama ja tegelema meid igapäevaselt ümbritseva, aga sageli unustatud või vähe teadvustatud pärandiga. 

2020. aasta konkursi teema oli seotud Kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud digikultuuriaastaga ja selleks oli „Vana asi värskes vormis“.

2020. aasta konkursile ootasime töid, kus lugude jutustamiseks oli kasutatud digitaalseid tööriistu. Ootasime lugusid materiaalsest ehk käega katsutavast kultuuripärandist, mis on meieni möödunud aegadest säilinud ja millel on meie jaoks oluline tähendus. Selleks võis olla vana linnusease, mõni põnev maja kodutänaval, lemmikmuuseumis asuv eksponaat või selle Eesti muuseumide infosüsteemis asuv kujutis. Tee nende põhjal näiteks multikas, video, mäng, kaardirakendus, koomiks, e-raamat, diginäitus või kasvõi kuuldemäng. Vorm on vaba, oluline on kasutada oma töös pärandiobjekte, loovust ja digivahendeid.

2020. aastal panndi auhinnad välja Muinsuskaitseamet, Digikultuuriaasta ja Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA).

  • Algkooli vanuseastme peaauhinnaks on Filmimuuseumi külastus koos multifilmi tegemise koolitusega.
  • Põhikooli vanuseastme peaauhinnasks PROTO avastustehase külastus.
  • Gümnaasiumi vanuseastme peaauhinnaks on Mektory külastus, koos televisiooni töötoas ja fotode töötlemise töötoas osalemisega.
     

Päranditegijate konkursile esitatid 2020. aastal 27 tööd. Kõige tihedam oli konkurents algkooli vanuserühmas.

Algkooli vanuseklassis saavutasid esikoha Rakke Kooli lapsed, kes esitasid konkursile oma kooli ajaloost jutustava veebiraamatu. Teise koha said Tartu Karlova Kooli lapsed, kes esitasid konkursile veebiraamatu „”Asjad ja lood meie ümber”, kus omavahelistesse vestlustesse astusid laste kodudes olevad kõige vanemad ja kõige uuemad esemed. Kolmanda koha saavutas Kristjan Vislapuu Parksepa Keskkoolist, kelle võistlustööks oli animatsioon Vastseliina linnuse ehitamisest.

Põhikooli vanuseastmes hindas žürii esikoha vääriliseks Valga muuseumi juures tegutsevate väikeste muuseumisõprade videotutvustust Ramsi vesiveskist. Teise koha pälvisid Tallinna Lasnamäe Põhikooli lapsed, kelle võistlustööks oli Tallinna vaatamisväärsusi ja nende ajalugu tutvustav interaktiivne kaart.  Kolmanda koha sai Keidi Tölp Nurme koolist, kes esitas konkursile video Seidla Mõisa tuuleveskist.

Gümnaasiumi vanuseastmes võitsid konkursi Ramsi noortetoa noored, kes meisterdasid Päranditegijate konkursile video Hellenurme vesiveskist. Teine ja kolmas koht läksid Viimis Gümnaasiumisse. Teise koha pälvis Liisa Veski, kes valmistas kuuldemängu oma vanavanavanaema 1945. aastal kirjutatud kirja põhjal. Kolmanda koha sai Oscar Moretti, kelle võistlustööks oli Kuldvillakule baseeruv Viimsi mõisa teemaline mäng.

Täpsem info 2020. aasta konkursi kohta arhiveeritud kodulehel.