Päranditegijad 2021

 

Päranditegijad on Euroopa Kultuuripärandiaasta 2018 raames ellu kutsutud konkurss, millega innustati noori märkama ja tegelema meid igapäevaselt ümbritseva, aga sageli unustatud või vähe teadvustatud pärandiga. 

2021. aasta konkursi teema „Peidus pärand – see, mis otse silme ees, võib vahetevahel jääda hoopis kahe silma vahele“ –  oli inspireeritud 9.-12. septembrini toimunud Muinsuskaitsepäevade teemast ja konkursile olid oodatud käega katsutavast kultuuripärandist kõnelevad tööd.

Algkooli vanuseklassis saavutasid esikoha Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli 4. klassi lapsed, kelle võistlustööks oli Kose-Uuemõisa kabelist joonistatud pildist meisterdatud pusle ja kabelist inspireeritud regilaul.

Algkooli vanuseklassis saavutasid esikoha Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli 4. klassi lapsed, kelle võistlustööks oli Kose-Uuemõisa kabelist joonistatud pildist meisterdatud pusle ja kabelist inspireeritud regilaul. Teise koha saavutas Meribel Paloots ja kolmanda Mairold Dvorov Tapa Gümnaasiumist, mõlemad kaardistasid oma kodus leiduvat pärandit.

Põhikooli vanuseastmes hindas žürii esikoha vääriliseks Ramsi Avatud Noortekeskuse noorte Kihu talu ajalugu uurinud töö. Teise koha pälvisid Kohila Koolituskeskuse kunstikooli lapsed, kes esitasid konkursile aninatsioonifilmi “Tohisoo mõisa aarded”. Kolmanda koha sai Kaarel Jagomägi Tartu Mart Reiniku Koolist huvitava tehnilise lahenduse eest Tartu linnamüüri tutvustamisel.

Gümnaasiumi vanuseastmes võitis konkursi Emma Haas Viimsi Gümnaasiumist kelle võistlusele saadetud video tutvustas maakodust vaatajatele maakodust leitud ajaloolist triikrauda ja põgusalt ka triikraua leiutamislugu. Teine ja kolmas koht läks gümnaasiumi vanuseastmes jagamisele kahe teise Viimsi Gümnaasiumi õpilase, Triin Korvi ja Hella Õitspuu vahel. Kellest esimese võistlustöö rääkis perekonna märtsipommitamisega seotud loo ja teine võistlustöö oli seotud esmapilgul argise koduse pärandi ja vanaema jutustatud lugudega.

Konkursile laekus 37 tööd. Töid hindas neljaliikmeline žürii, kuhu kuulusid Eesti Vabaõhumuuseumi haridusvaldkonna juht Mariliis Tõitoja, Pärandivaderite projektijuht Elle Lepik, RMK pärandkultuuri spetsialist Triin Kusmin ja Muinsuskaitseameti Põlvamaa nõunik Anu Lepp. Töid hinnati kolmes vanuserühmas: algkool, põhikool ja keskkool. Kõige tihedamaks osutus konkurents tänavu gümnaasiumi vanuseklassis.

2021. aastal panid auhinnad välja Muinsuskaitseamet, Eesti Vabaõhumuuseum ja RMK.