Eelarved ja toetused

 

 

EELARVED

 
Pühakodade programmi eelarve maht kinnitatakse igal aastal riigieelarveseadusega. Viimastel aastatel on kogu programmi eelarve maht aastas olnud 722 000 eurot (sh inventeeringute eelarve (ehk toetused) on olnud 660 486 eurot). Pühakodade programmi eelarvete ja esitatud taotluste kogusummade võrdlus alates aastast 2004:

TOETUSED

 
Pühakodade programmi esimese perioodi (2003-2013) toetuste ja tehtud tööde kohta on koostatud rohkete illustratsioonidega ülevaatlik raamat (9.01 MB, PDF).
 
Kõikide pühakodade programmi raames eraldatud toetustega on võimalik tutvuda kultuurimälestiste riiklikus registris. Kokkuvõtete all toetuste lehel on võimalik teostada erinevate kriteeriumite alusel otsinguid (vt filtreerimine) - nt toetuse eraldamise aasta (vahemik), toetuse saaja/pühakoda, sihtotstarve, maakond jne Toetuste lehel on esitatud ka kõik Muinsuskaitseameti poolt mälestistele eraldatatud toetused (st juhul, kui Te soovite leida ainult pühakodade programmi toetusi, siis filtreerimisel kirjutage lahtrisse "Number" lihtsalt "PÜP"). Juhul kui toetuse saanud pühakoda on mälestis, siis on kõik eraldatud toetused nähtavad ka konkreetse pühakoja mälestise koondvaates.  Vaata täpsemalt kultuurimälestiste riiklikust registrist (register.muinas.ee).
 
Toetused (va reserv) on ära toodud ka programmi eelarve käskkirjades.

 

Eelarved:

 

 

 

 

 

 

Lisainfo:

Sille Sombri
Telefon 640 3068
sille.sombri@muinsuskaitseamet.ee