Sa oled siin

Merekultuuripärandi integreeritud haldamine Läänemeremaades

Läänemeremaade ühisprojekt lühendiga BalticRIM on suunatud veealusele kultuuripärandile ja merealade ruumilisele planeerimisele. Ühtlasi on see valitud üheks Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 projektiks.

Projektis on suur osakaal merekultuuripärandi säilimisel ja esitlemisel. Selleks analüüsitakse osalevate riikide poolt pakutud andmeid nii merealade ajaloolise kasutamise kohta (vrakid, laevateed jmt) kui huvigruppide seas läbi viidud küsitluste tulemusi (kalurid, sukeldujad, ettevõtjad). Näiteks kasutatakse projektis üheks selliseks mudelplaneeringualaks Tallinna ja Helsingi vahelist merekoridori, kus on nii vee all kui rannikul säilinud palju merekultuuriga seotud objekte, samas on kaasaegne tihe kasutus ohuks sealsele kultuuripärandile. Projekti käigus otsitaksegi parimaid viise, kuidas selliseid olukordi lahendada.

Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management (BalticRIM)

Läänemeremaade koostööprojekt

 

Projekti kestus:

01.10.2017 - 01.10.2020

Kontakt:

Maili Roio maili.roio@muinsuskaitseamet.ee

Krista Karro krista.karro@muinsuskaitseamet.ee

Projekti koduleht:

https://www.submariner-network.eu/projects/balticrim

 

 

         

Projekti partnerid:

1. State Archaeological Department of Schleswig-Holstein (DE), juhtpartner

2. Submariner Network for Blue Growth EEIG (DE)

3. National Board of Antiquities (FI)

4. Metsähallitus Parks & Wildlife Finland (FI)

5. University of Turku (FI)

6. Tartu Ülikool (EE)

7. Muinsuskaitseamet (EE)

8. Public Institution Coastal Research and Planning Institute (LT)

9. Klaipėda University (LT)

10. National Maritime Museum in Gdańsk (PL)

11. Maritime Institute in Gdańsk (PL)

12. Atlantic Branch of the P.P. Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences (RU)

13. Aalborg University (DK)

 

 

Projekti rahastab

Interreg Läänemeremaade programm

 

Projekti eelarve: 2 621 797,80 €    ERDF toetus: 1 823 854, 16 €

MKA eelarve: 138 050,00 €           ERDF toetus: 117 342,50 €