Eelarved ja toetused

 

 

EELARVED

 
Pühakodade programmi eelarve maht kinnitatakse igal aastal riigieelarveseadusega. Viimastel aastatel on kogu programmi eelarve maht aastas olnud 722 000 eurot (sh inventeeringute eelarve (ehk toetused) on olnud  660 486 eurot). Programmi I perioodil (2003-2013) oli eelarve kogumaht 9,2 miljonit eurot ning II perioodil (2014-2018) oli eelarve kokku 3,6 miljonit eurot, seega kõik kokku on eelarve maht 12,8 miljonit eurot.
 
Pühakodade programmi eelarvete ja esitatud taotluste kogusummade võrdlus alates aastast 2004:

TOETUSED

 
Toetused (va reserv) on ära toodud programmi eelarvete käskkirjades.
 
Kõikide pühakodade programmi raames eraldatud toetustega on võimalik tutvuda ka kultuurimälestiste riiklikus registris. Kokkuvõtete all toetuste lehel on võimalik teostada erinevate kriteeriumite alusel otsinguid (vt filtreerimine) - nt toetuse eraldamise aasta (vahemik), toetuse saaja/pühakoda, sihtotstarve, maakond jne Toetuste lehel on esitatud ka kõik Muinsuskaitseameti poolt mälestistele eraldatatud toetused (st juhul, kui Te soovite leida ainult pühakodade programmi toetusi, siis filtreerimisel kirjutage lahtrisse "Number" lihtsalt "PÜP"). Juhul, kui toetuse saanud pühakoda on mälestis, siis on kõik eraldatud toetused nähtavad ka konkreetse pühakoja mälestise koondvaates (seeläbi on võimalik vaadata mingi konkreetse pühakoja toetusi läbi aastate).  Vaata täpsemalt kultuurimälestiste riiklikust registrist (register.muinas.ee).
 
Pühakodade programmi esimese perioodi (2003-2013) toetuste ja tehtud tööde kohta on koostatud rohkete illustratsioonidega ülevaatlik raamat (9.01 MB, PDF).
 

 

Programmi eelarved (sh jagatud toetused):

 

 

 

 

 

 

Lisainfo:

Sille Sombri
Telefon 640 3068
sille.sombri@muinsuskaitseamet.ee