Sa oled siin

Eraldatud toetused

 

Infot muinsuskaitseameti jagatavate toetuste kohta saab ka Kultuurimälestiste riiklikust registrist, kus otsingu toestamiseks on võimalik kasutada erinevaid kriteeriume (nt võimalik päringut teha ka objektipõhiselt). Toetusi puudutavad käskkirjad on kättesaadavad ameti dokumendiregistrist.

Muinsuskaitseamet toetuste eelarvete mahud 2020. aastal

 
Toetused mälestistele:
Hoonete restaureerimine (sh ehitismälestised, muinsuskaitsealadel asuvad ehitised ning hoonetest ajaloomälestised)   1 227 836 €
Väärtuslike detailide restaureerimine (hooned) 101 454 € 
Projektide koostamine  27 814 €
Ajaloo- ja arheoloogiamälestised  15 901 €
Kunsti- ja tehnikamälestisted  25 086 €
Reserv -   Seisuga 23.09.2020 on reservi esitatud rohkem taotlusi kui reservi jääk on. St hetkel on käesoleva aasta reservi taotluste vastuvõtt peatatud (reservi suurendati hüvitiste eelarve arvelt käskkirjadega nr 41-A ja 51-A)
Omandireformi reservfond (ehitismälestised) 1 000 000 €.
 
2021. aastal on eeldatav toetuste eelarve maht sama, mis 2020. aastal.
 
Muud taotlusvoorud 2020:
Taluarhitektuuri toetamine  200 000 €
Kultuuripärandi arendamine 150 000 €
 

Allolevad tabelid annavad ülevaate muinsuskaitseameti antud toetustest ja mahtudest aastate kaupa.

 
Kinnismälestiste (hooned) toetused:
 
Restaureerimistoetused 2020 (358.49 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2019 (1.25 MB, PDF)
Restaureerimistoetused 2018 (250.32 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2017 (92.92 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2016 (64.35 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2015 (104.51 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2014 (66.52 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2013 (56.44 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2012 (222.1 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2011 (207.2 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2010 (21.03 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2009 (239.35 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2008 (25.13 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2007 (25.41 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2006 (24.25 KB, PDF)
Restaureerimistoetused 2005 (24.54 KB, PDF)
 
 

Reserv

Reserv 2020 nr 1 (105.53 KB, PDF)
Reserv 2020 nr 2 (182.36 KB, PDF)
Reserv 2020 nr 3 (88.84 KB, PDF)
Reserv 2020 nr 4 (89.47 KB, PDF)
Reserv 2020 nr 5 (111.94 KB, PDF)
Reserv 2020 nr 6 (89.74 KB, PDF)
Reserv 2019 nr 1 (358.98 KB, PDF)
Reserv 2019 nr 2 (254.04 KB, PDF)
Reserv 2019 nr 3 (354.29 KB, PDF)
Reserv 2019 nr 4 (351.76 KB, PDF)
Reserv 2019 nr 5 (354.96 KB, PDF)
Reserv 2019 nr 6 (271.17 KB, PDF)
Reserv 2019 nr 7 (362.05 KB, PDF)
Reserv 2019 nr 8 (353.01 KB, PDF)
 
 
 

Kunsti- ja tehnikamälestiste toetused:

 
Kunstimälestiste restaureerimistoetused 2020 (130.19 KB, PDF)
Kunstimälestiste restaureerimistoetused 2019 (278 KB, PDF)
Kunstimälestiste restaureerimistoetused 2018 (va PÜP) (265.16 KB, PDF)
Kunstimälestiste restaureerimistoetused 2017 (va PÜP) (193.53 KB, PDF)
 

Ajaloo- ja arheoloogiamälestiste toetused:

 
Ajaloo- ja arheoloogiamälestiste  toetused 2020 (106.57 KB, PDF)
Ajaloomälestiste restaureerimistoetused 2019 (277.56 KB, PDF)
 
 

Taluarhitektuuri taotlusvooru toetused:

 
Taluarhitektuur 2020 (61.52 KB, PDF)
Taluarhitektuur 2019 (410.71 KB, PDF)
 

Omandireformi reservfondi taotlusvooru toetused:

 
Omandireformi reservfondi toetused 2020 (359.82 KB, PDF)
 

 

Kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste toetused:

 
Kultuuripärandi arendustegevused 2020 (194.83 KB, PDF)
Kultuuripärandi arendustegevused 2019 (325.48 KB, PDF)
 
 

Muuseumiprojektide toetused:

Muuseumide kiirendi 2020 (183.97 KB, PDF)