Sa oled siin

Esinejad konverentsil "ELAVAD VANALINNAD. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed"

27. - 28. augustini 2021 toimub Lihula Kultuurimajas Muinsuskaitseameti ning Norra Kultuuripärandiameti koostööprojekti „Ajalooliste linnasüdamete elavdamine ja kohalik areng kultuuripärandi kaudu“ konverents "ELAVAD VANALINNAD. Kultuuripärand ja kestlikud linnasüdamed".

 

 

Siim Raie

 

Siim Raie on Eesti Muinsuskaitseameti peadirektor alates 2015. aastast. Tal on muinsuskaitse ja konserveerimise kraad Eesti Kunstiakadeemiast ning ärijuhtimise kraad Estonian Business Schoolist. Varem on Siim Raie töötanud Eesti presidendi kantselei direktori ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektorina.

 

Else Berit Eikeland

 

Else Berit Eikeland on Norra Kuningriigi suursaadik Eestis alates 2020. aastast. Ta alustas tööd Norra välisministeeriumis 1987. Aastal ning töötas seal erinevatel ametikohtadel. Aastatel 2004-2006 oli ta nõunikuks Norra saatkonnas Londonis. Norra välisministeeriumisse naastes sai temast vanemnõunik ja 2007. aastal osakonnajuhataja. 2009–2012 oli ta Norra suursaadik Kanadas, 2012–2016 polaarküsimuste nõunik ja suursaadik Arktika Nõukogus ning 2016. aastal sai temast suursaadik Iirimaal.

 

Garri Raagmaa

 

Garri Raagmaa on eesti inimgeograaf, Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsent ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži direktor. Ta lõpetas 1992. aastal Tartu Ülikooli majandusgeograafina ja kaitses 2000. aastal Tartu Ülikoolis filosoofiadoktori teaduskraadi inimgeograafias. 1994–1995 oli ta regionaalministri nõunik, 1995–1996 üleriigilise planeeringu Eesti 2010 projektijuht Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis, 1997 Tapa linnapea, 2009-2010 Tartu Ülikooli geograafia osakonna majandusgeograafia teadur ja 2011-2018 regionaalplaneerimise dotsent. 2001–2009 ja taas alates 2018  on ta Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor. Garri Raagmaa on uurinud uusettevõtluse, regionaalse identiteedi, innovatsiooni, eestvedamise, haldusstruktuuride, ääremaastumise ja sotsiaalkapitali mõju regionaalsele arengule ning löönud kaasa Eesti regionaalarengu ja haldusreformi diskussioonis.

 

Åse Bitustøl

 

Åse Bitustøl on Norra Kultuuripärandi ameti ruumilise planeerimise ja keskkonna sektsiooni vanemnõunik. Tal on pikk kogemus pärandi ja kommunikatsiooni, väärtuse loomise projektide, Norra valitsusväliste organisatsioonide, kultuuripärandiga seotud turismi ja projektiga „Kultuuripärandi retked“.

 

Vignir Freyr Helgason

 

Vignir Freyr Helgason on vanemnõunik ja arhitekt Norra Kultuuripärandi ameti ruumilise planeerimise ja keskkonna osakonnas. Tema töö Kultuuripärandi ametis on seotud peamiselt riiklikku huvi pakkuvate linnade pärandkeskkondadega, "Linna kultuuripärandi haldamise strateegiaga" ning linna- ja kohaarendusega seotud projektidega.

 

Noelle Dahl-Poppe

 

Noelle Dahl-Poppe on projektijuht Norra Kultuuripärandi ameti rahvusvaheliste suhete osakonnas. Ta omab aastatepikkust kogemust rahvusvaheliste projektidega, sealhulgas projektiga “Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutamise”. Noelle Dahl-Poppe koordineerib Kultuuripärandi ametis projekte, mis on seotud Euroopa Majanduspiirkonna rahastusega, ning vastutab Läänemere koostöö ja kahepoolse koostöö eest Venemaaga.

 

Liina Jänes

 

Liina Jänes on arhitektuuriajaloolane ja Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõunik. Ta on Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste programmi „Muinsuskaitsealad ajaloolistes linnakeskustes“ idee autor ja üks elluviijatest.

 

Kaarel Truu

 

Kaarel Truu on pärandispetsialist ja Muinsuskaitseameti vanalinnade nõunik. Ta tegeleb igapäevaselt muinsuskaitsealadel aset leidvate muudatustega ja on osaline muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamise protsessis.

 

Ola Fjeldheim

 

Ola Fjeldheim on Norra rahvusfondi peasekretär. Tema valdkondadeks on keskkonnatehnoloogia, kultuurilugu, traditsiooniline käsitöö ja muinsuskaitse.

 

Raiko Puustusmaa

 

Raiko Puustusmaa on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse ekspert. Ta aitab kujundada elamute rekonstrueerimise toetusmeetmeid ja osaleb ELi ühtekuuluvuspoliitikate fondide 2021-2027 perioodi ettevalmistuses, varem on ta panustanud ka Riigikantselei ja Rahandusministeeriumi ühisprojekti pikaajalise strateegia “Eesti 2035” loomisse. 2021. aastal kaitses ta TalTechis magistritöö, mis käsitles korterelamute rekonstrueerimise sektori jätkusuutlikkust.

 

Tüüne-Kristin Vaikla

 

Tüüne-Kristin Vaikla on ruumiuurija ja praktiseeriv sisearhitekt ning EKA Sisearhitektuuri osakonna juhataja ja külalisprofessor. Ta omandas disainihariduse sisearhitekt professor Bruno Tombergi käe all ning kaitses Eesti Kunstiakadeemias doktorikraadi loomepõhise uurimusega muutuvatest ruumilistest väärtustest hoonete ümbermõtestamise kontekstis ‘Re-purposing Space: The Role and Potential of Spatial Intervention / Ruumi ümbermõtestamine: ruumilise sekkumise roll ja võimalus’. Tüüne-Kristin Vaikla on 13. Veneetsia Arhitektuuribiennaali Eesti näituse kuraator, SISU kaaskuraator, SISU–LINE Ruumi Uurimuse peatoimetaja ja värske kunstiresidentuuri KORDON kaasasutaja Hiiumaal.

 

Rainer Eidemiller

 

Rainer Eidemiller tegeleb Paide ajaloo ja säästva renoveerimise edendamisega alates 2004. aastast. Paide Säästva Renoveerimise Infokeskus asutati 2007. aastal linnakodanike, Paide linna ja Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt ja ühenduse eesmärgiks on eelkõige koolitada majaomanikke. Aktiivselt tegutses Rainer Eidemiller keskuses aastani 2019, praegu tegeleb ta peamiselt vabatahtlikuna koolituste korraldamise, nõustamise ja vanamaterjali kogumisega.

 

Kalle Vellevoog

 

Kalle Vellevoog on volitatud arhitekt-ekspert, tase 8. Alates aastast 2014 on ta juhtinud EV100 projekti “Hea avalik ruum”. 2017- 2018 oli ta Riigikantselei juures asuva Ruumiotsuse töörühma juht ning Veneetsia XII Arhitektuuribiennaali Eesti ekspositsiooni üks autoritest.

 

Triin Talk

 

Triin Talk on restauraator ja muinsuskaitsja, kes on varem töötanud Tallinna Kultuuriväärtuste ametis ja Muinsuskaitseametis. Alates 2019. aastast on ta Eesti Kunstiakadeemia doktorant ja teadur, kelle uurimisvaldkonnaks on peamiselt Tallinna vanalinn. Läbi vanalinnade inventeerimise ja kaitsekordade koostamise protsesside on ta viimasel aastatel palju tegelenud ka väiksemate muinsuskaitsealadega.

 

Indrek Allmann

 

Indrek Allmann on Eesti arhitekt ja linnaplaneerija. Alates 2004. aastast tegutseb ta juhtivarhitekti ja partnerina arhitektuuribüroos PLUSS. Indrek Allmann on vastutustundliku ehitamise eestkõneleja ning rõhutab oma tegevuses, et kõige keskkonnasõbralikum on see ruutmeeter, mis ei vaja ehitamist. Ta väldib oma töödes kõike mitteotstarbekat ning paneb olulist rõhku planeerimisele, et luua kvaliteetne tervikkeskkond. Indrek Allmann on Hundipea kliimaneutraalse linnaosa idee üks autoritest ning projekti eestvedajatest - pilootprojektiga rajatakse uus kliimaneutraalne naabruskond Põhja-Tallinnasse Paljassaarde.

 

Eik Hermann

 

Eik Hermann on Eesti Kunstiakadeemia filosoofia ja praktikapõhise teooria lektor ning ajakirja Ehituskunst kaas-peatoimetaja. Ta omandas magistrikraadi filosoofias Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis 2005. aastal. Tema praeguses huviorbiidis on ennekõike erinevad vahe- ja üleminekualad – teoreetilise ja praktilise, meelelise ja kehalise, psüühilise ja poliitilise, tehnilise ja poeetilise vahel.