Euroopa Muinsuskaitsepäevad 2018

Septembris Eestis toimuvate Euroopa muinsuskaitsepäevade teemaks on sel aastal Eesti kujunemislugu aegade algusest tänapäevani ja selle seosed Euroopa kultuuriruumiga. Sellega tähistame ka Euroopa kultuuripärandiaastat. Muinsuskaitsepäevade programmi on oma sündmusega täiendama oodatud kõik soovijad.  

Muinsuskaitsepäevi tähistatakse alates 1989. aastast üle terve Euroopa, igal aastal erineva nurga alt. 2018. aastal tähistatakse Euroopa kultuuripärandiaastat, mille motoks on “Tulevikul on ajalugu!”. Kuigi tavatseme siinset kultuuri pidada “päris omaks”, tahame pärandiaastal rõhutada ühiseid juuri ja vastastikuseid mõjutusi ning Euroopa kultuurilist läbipõimitust. Septembris peetavad Euroopa muinsuskaitsepäevad on kultuuripärandiaasta programmi üheks olulisemaks sündmuseks.

Tänavu võetakse Eestis Euroopa muinsuskaitsepäevade käigus vaatluse alla siinse kultuuriruumi kujunemislugu, alates muinasajast tänapäevani. Pidepunktideks on arheoloogiapärand, ehituspärand ja ajaloolised maastikud, et nendest lähtudes jutustada lugusid siin eri aegadel elanud inimeste uskumustest, kommetest, omavahelistest suhetest ja tähendustest, mida need paigad on kandnud. Muinsuskaitsepäevade raames avatakse külastajatele tavapäraselt suletud kohti, korraldatakse ekskursioone, ringkäike ja näituseid.

Kujunemisloo jutustamine algab Kaali meteoriidikraatrist Saaremaal, kus lisaks tekkeloole on oluline selle sündmuse mõju siinsete inimeste maailmapildile. Nimekirja lõppu jääb pidevas muutumises olev Rotermanni kvartal, kus vanade ja uute kihistuste põimumine ja koostoime tekitab sünergiat ning annab tunnistust pärandi elavast väärtustamisest.  

Muinsuskaitsepäevade programm on avatud - katusteemast lähtuvate üritustega on liituma oodatud mälestiste omanikud, muuseumid, ajalooklubid ja kõik teised, kelle huviks on pärandiga tegelemine ja selle laiem tutvustamine. Programmiga liitumiseks on eelkõige oluline tahtmine septembri mõnel kuupäeval avada oma pärandirikka paiga uksed külastajatele, korraldada ekskursioone, loenguid või muud põnevat, mis räägiks siinse piirkonna lugu ja selle seotust Euroopaga.

Euroopa muinsuskaitsepäevad toimuvad Eestis sel aastal  Läti ja Leedu muinsuskaitseametitega ühiselt. Koostöös valmib raamat kolme Balti riigi 100st tähtsaimast mälestisest, mis räägivad siinse kultuuriruumi kujunemisest. Objekte on igast riigist valitud 33 ja tervikuks ühendab need kõiki kolme riiki ühendav Balti kett. Valides välja sümboolsed 100 kohta tähistame selliselt ka kõigi kolme riigi 100. juubelit.

Lisaks loengutele pakuvad muinsuskaitsepäevad ka mängulist võimalust kultuuripärandiga tutvumiseks. Muinsuskaitseameti interaktiivne seiklusmäng „Eesti 100 aaret“ annab võimaluse teha omal käel tutvust siinsete kõige olulisemate loodus- ja kultuuripärandi mälestistega. Mäng pakub võimaluse neid ise avastada ja otsida kohapeal vastuseid objektide kohta käivatele küsimustele.