Haapsalu kaitsekorra koostamine

Algab Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik väljapanek, mis toimub 7. märtsist - 9. aprillini 2023.

Kaitsekorra eelnõu täpsustab ala nimetust, eesmärke ning muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi piire. Eelnõus on loetletud ala väärtused ning nende hoidmise põhimõtted. Uuendusena on hooned jagatud kaitsekategooriatesse, millest lähtuvad nõuded ja leevendused. Muudatused võimaldavad kohaldada muinsuskaitsealal kehtivaid nõudeid paindlikumalt.

Eelnõuga saab tutvuda siin veebilehel ja eelneval kokkuleppel Muinsuskaitseameti Haapsalu kontoris (Jaani tn 2, tel 508 4363, Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets.)

Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada väljapaneku kestel kuni 9. aprillini kirjalikult Muinsuskaitseameti e-postile info@muinsuskaitseamet.ee või aadressil Pikk tn 2, 10123 Tallinn.

Kaitsekorra eelnõu avalik arutelu toimub 4. mail algusega kell 17.00 Haapsalu linnuses. Registreeruda saab siin.

 

 

Avalik väljapanek

Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik väljapanek toimub 7. märtstisist - 9. aprillini 2023.

Eelnõuga saab tutvuda siin veebilehel ja eelneval kokkuleppel Muinsuskaitseameti Haapsalu kontoris (Jaani tn 2, tel 508 4363, Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets.)

Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada väljapaneku kestel kuni 9. aprillini kirjalikult Muinsuskaitseameti e-postile info@muinsuskaitseamet.ee või aadressil Pikk tn 2, 10123 Tallinn.

Kaitsekorra eelnõu avalik arutelu toimub 4. mail algusega kell 17.00 Haapsalu linnuses. 

Dokumendid

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 olemasolevale muinsuskaitsealale. Lisaks saab protsessi käigus kaitsekorra ka loodav Sillamäe muinsuskaitseala.

Praegu reguleerib Haapsalus ehitustegevust Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus, mis kehtib 2005. aastast.  

Haapsalu muinsuskaitsealale uue kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesande (PDF).

Kaitsekord valmib kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. 

Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine. 
 • Muinsuskaitseala kaitse eesmärk lähtub kaardistatud väärtustest, mis selgitatakse välja koondatud alusmaterjalide põhjal ning koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, ettevõtjate ja linnavalitsusega, arvestades erinevate osapoolte huve ja arengusoove.
 • Muinsuskaitseala hoonete jagamine kaitsekategooriatesse, mis võimaldab edaspidi arusaadavamalt ja läbipaistvamalt selgitada nõudeid ja kitsendusi ning teha leevendusi sõltuvalt konkreetse hoone olulisusest muinsuskaitseala kontekstis: vähem kultuuriväärtuslikke elemente sisaldavate hoonete osas vähem piiranguid;
 • Linnaruumi ilmet kujundava haljastuse ja muude elementide (mälestusmärgid, väikevormid, teekatendid, piirdeaiad jms) säilitamise ja rajamise tingimuste seadmine;
 • Määratleda arheoloogiliselt tundlikud alad, kus tuleb enne ulatuslikke kaevetöid teha eeluuringud.
 • Muinsuskaitseala elanike ja laiema avalikkuse (pärandikogukonna) kaasamine kaitsekorra koostamisse:
  •   avaliku huvi selgitamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks;
  •   et leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes  nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

Protokollid

 

Alusandmed

Kaitsekorra koostamisele eelneb alusmaterjali kogumine, millega selgitatakse välja ala väärtus muinsuskaitse vaatepunktist.

Haapsalus algas hoonete inventeerimine alusandmete kogumiseks 2021. aasta sügisel.

Lisainfo inveteerimise kohta:

Anu Joost,  inventeerija, 529 8117, anu.joost@gmail.com
Ülla Paras, inventeerija, 5346 2673 Ulla.Paras@haapsalulv.ee
Kalli Pets, Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik, 508 4363, kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee
 

Haapsalu muinsuskaitseala kohta koostatud materjalid

 

Töörühm

Kaitsekorra koostamiseks kutsus Muinsuskaitseamet kokku töörühma, kuhu kuuluvad:

 • Maarja Toomemäe, Haapsalu Linnavalitsus, arhitekt-planeerija;
 • Ülla Paras, Haapsalu Linnavalitsus, arenguspetsialist;
 • Leele Välja, töörühma liikmeks kutsutud ekspert, arhitektuuriajaloolane;
 • Anu Joost, töörühma liikmeks kutsutud ekspert, arhitekt;
 • Kalli Pets, Muinsuskaitseamet, Läänemaa nõunik;
 • Carolin Pihlap, töörühma juht.

Töörühma asendusliige on Kaire Tooming, Muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht.

 

 

 

Meediakajastused 

 

 

 
Carolin Pihlap
töörühma juht
5089223
 
 
Kalli Pets
Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik
5084363
kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee