Haapsalu kaitsekorra koostamine

 

Muinsuskaitseamet esitas 29. mail 2023 edasiseks menetlemiseks Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra dokumendid.

   

  Kultuuriministeeriumile esitatud ettepanek

   

  Muinsuskaitseamet esitas 29. mail 2023 edasiseks menetlemiseks Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra dokumendid.

   
   

  Avalik arutelu

  Kaitsekorra eelnõu avalik arutelu toimub 4. mail algusega kell 17.00 Haapsalu linnuses.

  Arutelul tutvustab Muinsuskaitseamet eelnõule esitatud arvamusi ja ettepanekuid ning ameti seisukohti.

  Arutelu on järelvaadatav siin ja protokolliga saab tutvuda siin (137.87 KB, PDF).

   
   
   

  Avalik väljapanek

  Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra eelnõu avalik väljapanek toimub 7. märtstisist - 9. aprillini 2023.

  Eelnõuga saab tutvuda siin veebilehel ja eelneval kokkuleppel Muinsuskaitseameti Haapsalu kontoris (Jaani tn 2, tel 508 4363, Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets.)

  Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada väljapaneku kestel kuni 9. aprillini kirjalikult Muinsuskaitseameti e-postile info@muinsuskaitseamet.ee või aadressil Pikk tn 2, 10123 Tallinn.

  Kaitsekorra eelnõu avalik arutelu toimub 4. mail algusega kell 17.00 Haapsalu linnuses. 

  Dokumendid

   

  Kaitsekorra koostamine

  2019. aastal kehtima hakanud muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõikidele muinsuskaitsealadele. Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös.

  Praegu reguleerib Haapsalus ehitustegevust Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus, mis kehtib 2005. aastast.  

  Haapsalu muinsuskaitsealale uue kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesande (PDF).

  Kaitsekord valmib kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. 

  Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise eesmärk on:

  • Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine. 
  • Muinsuskaitseala kaitse eesmärk lähtub kaardistatud väärtustest, mis selgitatakse välja koondatud alusmaterjalide põhjal ning koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, ettevõtjate ja linnavalitsusega, arvestades erinevate osapoolte huve ja arengusoove.
  • Muinsuskaitseala hoonete jagamine kaitsekategooriatesse, mis võimaldab edaspidi arusaadavamalt ja läbipaistvamalt selgitada nõudeid ja kitsendusi ning teha leevendusi sõltuvalt konkreetse hoone olulisusest muinsuskaitseala kontekstis: vähem kultuuriväärtuslikke elemente sisaldavate hoonete osas vähem piiranguid;
  • Linnaruumi ilmet kujundava haljastuse ja muude elementide (mälestusmärgid, väikevormid, teekatendid, piirdeaiad jms) säilitamise ja rajamise tingimuste seadmine;
  • Määratleda arheoloogiliselt tundlikud alad, kus tuleb enne ulatuslikke kaevetöid teha eeluuringud.
  • Muinsuskaitseala elanike ja laiema avalikkuse (pärandikogukonna) kaasamine kaitsekorra koostamisse:
   •   avaliku huvi selgitamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks;
   •   et leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes  nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel.

  Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

   

  Alusandmed

  Kaitsekorra koostamisele eelneb alusmaterjali kogumine, millega selgitatakse välja ala väärtus muinsuskaitse vaatepunktist.

  Haapsalus algas hoonete inventeerimine alusandmete kogumiseks 2021. aasta sügisel.

  Lisainfo inveteerimise kohta:

  Anu Joost,  inventeerija, 529 8117, anu.joost@gmail.com
  Ülla Paras, inventeerija, 5346 2673 Ulla.Paras@haapsalulv.ee
  Kalli Pets, Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik, 508 4363, kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee
   

  Haapsalu muinsuskaitseala kohta koostatud materjalid

   

  Töörühm

  Kaitsekorra koostamiseks kutsus Muinsuskaitseamet kokku töörühma, kuhu kuuluvad:

  • Maarja Toomemäe, Haapsalu Linnavalitsus, arhitekt-planeerija;
  • Ülla Paras, Haapsalu Linnavalitsus, arenguspetsialist;
  • Leele Välja, töörühma liikmeks kutsutud ekspert, arhitektuuriajaloolane;
  • Anu Joost, töörühma liikmeks kutsutud ekspert, arhitekt;
  • Kalli Pets, Muinsuskaitseamet, Läänemaa nõunik;
  • Carolin Pihlap, töörühma juht.

  Töörühma asendusliige on Kaire Tooming, Muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht.

   

   

   

  Meediakajastused 

   

   

   
  Carolin Pihlap
  töörühma juht
  5089223
   
   
  Kalli Pets
  Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik
  5084363
  kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee