Haapsalu kaitsekorra koostamine

 

30. septembril kell 17.00-19.00 toimus Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra teine kaasamiskoosolek. Üritus leidis aset Haapsalu Linna Algkooli saalis (Ehte 14).

Koosolekul tutvustati muinsuskaitseala laiendamise ja kaitsevööndi vähendamise ettepanekut, arheoloogiat puudutavat ja hoonete kaitsekategooriate ettepanekuid (3.96 MB, PDF) ning selgitti, mida üks või teine kategooria praktiliselt omanikule või valdajale tähendab. Tutvustati ka menetluses olevas üldplaneeringus määratavate miljööväärtuslike alade (962.33 KB, PDF) ja nende nõudeid.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 olemasolevale muinsuskaitsealale. Lisaks saab protsessi käigus kaitsekorra ka loodav Sillamäe muinsuskaitseala.

Praegu reguleerib Haapsalus ehitustegevust Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus, mis kehtib 2005. aastast.  

Haapsalu muinsuskaitsealale uue kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet koostanud lähteülesande (PDF).

Kaitsekord valmib kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. 

Haapsalu muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise eesmärk on:

 • Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala eripära senisest selgem ja täpsem defineerimine. 
 • Muinsuskaitseala kaitse eesmärk lähtub kaardistatud väärtustest, mis selgitatakse välja koondatud alusmaterjalide põhjal ning koostöös muinsuskaitsealal asuvate ehitiste ja kinnistute omanike, elanike, ettevõtjate ja linnavalitsusega, arvestades erinevate osapoolte huve ja arengusoove.
 • Muinsuskaitseala hoonete jagamine kaitsekategooriatesse, mis võimaldab edaspidi arusaadavamalt ja läbipaistvamalt selgitada nõudeid ja kitsendusi ning teha leevendusi sõltuvalt konkreetse hoone olulisusest muinsuskaitseala kontekstis: vähem kultuuriväärtuslikke elemente sisaldavate hoonete osas vähem piiranguid;
 • Linnaruumi ilmet kujundava haljastuse ja muude elementide (mälestusmärgid, väikevormid, teekatendid, piirdeaiad jms) säilitamise ja rajamise tingimuste seadmine;
 • Määratleda arheoloogiliselt tundlikud alad, kus tuleb enne ulatuslikke kaevetöid teha eeluuringud.
 • Muinsuskaitseala elanike ja laiema avalikkuse (pärandikogukonna) kaasamine kaitsekorra koostamisse:
  •   avaliku huvi selgitamiseks ja teadlikkuse tõstmiseks;
  •   et leppida kokku kultuuripärandi säilimiseks vajalikes  nõuetes ja leevendustes muinsuskaitsealal paikneva korrastamisel, hoidmisel ja hooldamisel.

Vaata ka muinsuskaitsealade kaitsekorralduskavade koostamine ja korduma kippuvad küsimused.

 

Alusandmed

Kaitsekorra koostamisele eelneb alusmaterjali kogumine, millega selgitatakse välja ala väärtus muinsuskaitse vaatepunktist.

Haapsalus algas hoonete inventeerimine alusandmete kogumiseks 2021. aasta sügisel.

Lisainfo inveteerimise kohta:

Anu Joost,  inventeerija, 529 8117, anu.joost@gmail.com
Ülla Paras, inventeerija, 5346 2673 Ulla.Paras@haapsalulv.ee
Kalli Pets, Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik, 508 4363, kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee
 

Haapsalu muinsuskaitseala kohta koostatud materjalid

Töörühm

Kaitsekorra koostamiseks kutsus Muinsuskaitseamet kokku töörühma, kuhu kuuluvad:

 • Maarja Toomemäe, Haapsalu Linnavalitsus, arhitekt-planeerija;
 • Ülla Paras, Haapsalu Linnavalitsus, arenguspetsialist;
 • Leele Välja, töörühma liikmeks kutsutud ekspert, arhitektuuriajaloolane;
 • Anu Joost, töörühma liikmeks kutsutud ekspert, arhitekt;
 • Kalli Pets, Muinsuskaitseamet, Läänemaa nõunik;
 • Carolin Pihlap, Muinsuskaitseamet, nõustamisosakonna juhataja, töörühma juht.

Töörühma asendusliige on Kaire Tooming, Muinsuskaitseameti ehituspärandi kaitsekorralduse juht.

 

 

 

Meediakajastused 

 

 

 
Carolin Pihlap
Muinsuskaitseameti nõustamisosakonna juhataja
5089223
carolin.pihlap@muinsuskaitseamet.ee
 
Kalli Pets
Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik
5084363
kalli.pets@muinsuskaitseamet.ee