Sa oled siin

Haridus

 

Koos kasvava huviga kultuuripärandi vastu muutuvad aina mitmekesisemaks õppimisvõimalused, mis on suunatud kultuuripärandi uurimisele ja selle hoidmisele. Kultuuripärandi ja restaureerimise valdkonnaga seotud erialasid on Eestis võimalik õppida nii kõrgkooli kui rakendusõppe tasandil. 

Eelkõige professionaalidele on suunatud erinevad täienduskoolitused. Kursuseid ja pikemaid koolitusi pakutakse ka lihtsalt restaureerimishuvilistele.

 
 
 

Kõrgharidus

Eesti Kunstiakadeemia

Eesti Kunstiakadeemias õpetatakse eriala "Muinsuskaitse ja konserveerimine" bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasandil. EKA on ainus kõrgkool Eestis, kus on võimalik omandada muinsuskaitse ja arhitektuuri ning kunsti konserveerimise ja restaureerimise alast akadeemilist kõrghardust. Muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas antava õppe eesmärgiks on anda teoreetilised teadmised ja vajalikud praktilised oskused kvalifitseeritud kutsetööks kultuuripärandi kaitse, säilitamise, konserveerimise ja restaureerimise vallas. Kultuuripärandi hoidmine, kaitse ning professionaalne konserveerimine ja restaureerimine eeldab kõrge kvalifikatsiooniga erialaspetsialistide koolitamist. Bakalaureuseõppes toimub spetsialiseerumine kahele põhilisele suunale: a) arhitektuurimälestiste konserveerimine ja restaureerimine b) kunstimälestiste konserveerimine ja restaureerimine.

Seotud erialadena on kunstiakadeemias õppekavadena  Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala ja Kunstiteaduse eriala. Vaata lähemalt »

 • Tartu Kõrgem Kunstikool

  Tartu Kõrgemas Kunstikoolis õpetatakse maali, mööblidisaini ja nahadisaini restaureerimist rakendusliku kõrgharidusena. Maali ja restaureerimise õppekava eesmärk on anda laiahaardeline haridus maalikunsti ja ajalooliste interjöörimaalingute konserveerimise/restaureerimise alal, mille käigus on võimalik spetsialiseeruda kas kunstide või konserveerimise /restaureerimise suunale. Konserveerimise/restaureerimise suuna fookuses on seina- ja laemaalingute konserveerimine ning ajalooliste interjööride stiilitundega käsitlemine.

  Mööblidisaini ja restaureerimise õppekava pakub laiapõhjalist mööbli valdkonna käsitlust, spetsialiseeruda saab mööbli disaini või konserveerimise/restaureerimise suunale. Konserveerimise /restaureerimise suuna eesmärk on koolitada mööblipärandi säilitamise ja taustauuringute teostamisega tegelevaid spetsialiste.Nahadisaini ja restaureerimise õppekavas käsitletavad teemad annavad erialaoskusi alates naha töötlemise tehnikatest kuni raamatuköitmise ja konserveerimise /restaureerimise ning mitmesuguste nahktoodete disainimiseni. Vaata lähemalt »

 • TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

  TÜ Viljandi kultuuriakadeemias õpetatakse rahvusliku käsitöö osakonnas eriala "Rahvuslik ehitus" (rakenduslik ehitusalane kõrgharidus). Rahvusliku ehituse eriala keskendub Eesti ehitustraditsiooni, arhitektuuripärandi, looduslike materjalide ja säästvate ehitusviiside õpetamisele, põhjalikumalt käsitledes palkehitust ja teisi puitkonstruktsioone. Arendatakse käelisi, projekteerimisalaseid, insenertehnilisi ning korralduslikke ja ettevõtlusalaseid oskusi.  Vaata lähemalt »

 • Tallinna Tehnikaülikool ja TTÜ Tartu Kolledž

  Tallinna Tehnikaülikoolis inseneriteaduskonnas õpetatakse järgmisi muisuskaitse ja restaureerimisega seotud erialasid: arhitektuur, ehitise projekteerimine ja ehitusjuhtimine, maastikuarhitektuur ja keskkonnajuhtimine. TTÜ Tartu Kolledžis õpetatakse eraldi eriala, mis keskendub hoonete restaureerimisele - ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine spetsialiseerumisega ehitiste restaureerimisele. Ehitiste restaureerimise õpe valmistab ette ehitusinsenere, kes on võimelised rajama nii uusi ehitisi kui ka taastama eelnevate põlvkondade loodud väärtuslikke hooneid. Vaata lähemalt TTÜ »  ja TTÜ Tartu Kolledž »

 • Maaülikool

  Maaülikoolis on muinsuskaitsevaldkonnale lähedased erialad maaehitus (ehitusinseneriõpe) ning keskkonnaplaneerimine ja maastikujundus (maastikuarhitektuur). Maaehituse osakond  valmistab ette magistrikraadiga ehitusinsenere  5-aastases  integreeritud õppes. Lõpetajale omistatakse vastavalt Kutsekoja kutsestandardile „Diplomeeritud ehitusinseneri esmakutse“ (EKR 7. tase). Edukalt magistrikraadi  kaitsnutel on võimalik õpinguid  jätkata 4-aastases doktoriõppes. Maaehituse õppekava lõpetanu on ehitusalase  ettevalmistuse saanud insener, kes suudab lahendada ehitusega seotud projekteerimisalaseid ja tehnoloogilisi probleeme  ka looduskeskkonna ja maaelu eripäradest lähtuvalt. Maastikuarhitektuuri pärusmaa on erinevate välisruumide kujundamine. Nii nagu arhitekt kavandab hooneid, kus inimestel oleks hea elada ja töötada, loob maastikuarhitekt mugavaid, turvalisi ja huvitavaid maastiku-ruume. Vaata lähemalt »

 • Tallinna Tehnikakõrgkool

  Tallinna tehnikakõrgkoolis õpetatakse Arhitektuuri ja keskkonnatehnika teaduskonnas rakendusarhitektuuri eriala ning Ehitusteaduskonnas hoonete ehituse eriala. Vaata lähemalt »

 • Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituut

  Ajalugu, arheoloogia, antropoloogia.  Vaata lähemalt »

 • Tartu Ülikooli Ajaloo ja Arheoloogia Instituut

  Ajalugu, arheoloogia.  Vaata lähemalt »

Täienduskoolitused

Pädevustunnistuse taotlemiseks vajalikke koolitusi korraldavad:

Eesti Kunstiakadeemia korraldab arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täienduskoolitusi. Vaata lähemalt »

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu Kolledž korraldab muinsuskaitse ja restaureerimisalaseid täienduskoolitusi ehitusinseneridele ja maastikuarhitektidele. Vaata lähemalt » 

Tige Tikker OÜ korraldab mälestisele sukeldumise koolitusi ja kultuuriväärtusega asja otsinguvahendiga otsimise koolitusi. Vaata lähemalt »
 

Koolitused ja kursused

Antiigiveeb koondab infot restaureerimisala koolituste kohta. Vaata lähemalt »
 

Maa-arhitektuuri keskus tegutseb Eesti Vabaõhumuuseumi juures. Korraldavad ise ja ühes koostööpartneritega (SA Säästva Renoveerimise Infokeskus, Ehitusala OÜ, Vanaajamaja MTÜ jt) infopäevi ning seminare erinevatel renoveerimisteemadel. Traditsiooniks on saanud Vana maamaja päevad Eesti Vabaõhumuuseumis ja nüüd juba ka mujal Eestimaa paikades. Tutvustavad traditsioonilisi ehitusmaterjale ja -võtteid ning nende sobivust ning sobitamist tänapäeva. Üha enam püüame koolituspäevi teha muuseumist väljas, majaomanike juures üle Eesti, et neist üritustest ka reaalset kasu tekiks.  Vaata lähemalt »

Ehitusala. Seminarid ja koolitused. Vaata lähemalt »

SRIK ehk Säästva Renoveerimise Infokeskus. Tartus on avatud ka restaureerimiskeskus, kus kõigil soovijatel on võimalik meistri käe all korrastada aknaid, uksi ja muid hoonete juurde kuuluvaid puitdetaile. Toimuvad ka muud koolitused (nt savikrohvi ja lubikrohvi õpitoad jne). Vaata lähemalt SRIK » ja ka restaureerimiskeskus »

Vanaajamaja. Pakutakse enesetäiendamisvõimalusi ühepäevasest traditsioonilise ehituse õppepäevast kuni 10-päevaste praktiliste palkmajaehituse kursusteni. Vaata lähemalt »

Tallinna Kopli Ametikool. Praktilised koolitused (nt lihtne restaureerimise kursus, praktiline puidutöö kursus, mööbli- ja puitesemete restaureerimise kursus jne). Vaata lähemalt »

Tartu Kutsehariduskeskus. Puitmööbli restaureerimine. Vaata lähemalt »

Tartu Rahvaülikool. Puutööd jne. Vaata lähemalt »

Vivendi koolituskeskus. Mööbli, puitesemete restaureerimise kursused täiskasvanutele. Vaata lähemalt »

Nikerdajad. Mööbli restaureerimise kursused. Vaata lähemalt »

Õppematerjal põhikoolile ja gümnaasiumile

Väike muinsusjutt on muinsuskaitselist maailmavaadet ning kultuuripärandi hoidmist tutvustav projektülesannete kogumik kunstitundides kasutamiseks ning teiste õppeainetega lõimimiseks. Kogumiku autor on Elle Lepik.  Ülesanded on suunatud 7.-12. klassidele. Õppematerjal lähtub kehtivast põhikooli ja gümnaasiumi riiklikust õppekavast ning on kohandatav ka Rahvusvahelise Bakalaureuse Organisatsiooni õppekavadele.

Vaata lähemalt Väike Muinsusjutt »

 
Mõisate värviraamatute /töövihikute sari (Regio). Ilmunud on raamatud: Vääna mõis, Laupa mõis ja Vodja mõis. Tegemist on värviraamatute /töövihikutega, mis pakuvad huvitavat võimalus tutvuda ühe mõisaga, avastada selle mustreid ja seoseid. Nende abil on võimalik uurida ning fotode ja abijoonte järgi joonistada mõisa peahoone osi, tutvuda mõisapargi erilise taimestikuga ja seda värvida, olla nagu restauraator ja lõpetada seinamaalinguid ning õppida tähti keraamiliste põrandaplaatide mustrite järgi. Vihikus on lahti seletatud ka põhilised arhitektuuri mõisted.
Vaata lähemalt »
 

Kõnelevad majad on raamat, mis algselt pidi tutvustama Eesti kultuurimälestisi, kuid sellest kasvas kirjutamise käigus välja omamoodi (m)ajalooõpik. Ehitiste, nende ehitamise põhjuse, võimaluse, materjali kasutuse jms kaudu on põnev ja samas visuaalselt lihtne õppida Eesti ajalugu. II aastatuhandest leiab peaaegu iga olulisema ajaloolise protsessi näitlikustamiseks viite mõnele veel säilinud ehitisele. Huvitav ja hariv raamat sobib täiendama põhikooli ajalookursust ja on mõnus lugemine igas vanuses ajaloohuvilisele. Raamatu autor on  Riin Alatalu. Vaata lähemalt »

Arheoloogia teemadel vaata ka ajakirja TutulusVaata lähemalt »