Sa oled siin

Hooneosade näidislahendused

 

Restaureerimisprojektide koostamise hõlbustamiseks on Muinsuskaitseamet lasknud näidistena välja töötada hooneosade arhitektuurseid- ja insenerilahendusi, mida saab projekteerimisel eeskujuna kasutada.

Ajalooliste hoonete restaureerimisel kaasaegsetele vajadustele vastavaks on oluline säilitada nende ajastuomane välisilme. Allpool olevad joonised pakuvad lahendusvariante enamlevinud probleemsetele olukordadele.

Sagedasti tekitab keerukusi näiteks puitfassaadide restaureerimine ja profiilide taastamine või katuse soojustamine, mille käigus võivad räästad ja katuseuugid muutuda ebaproportsionaalseteks, sarikad hakata toetuma karniisidele vms. Suurte tööde kõrval unustatakse sageli tagada sadevete ärajuhtimine, vormistada korrektselt korstnapits, anda terrassipõrandale vajalik kalle jne.

Enne ehitustöid mõelge planeeritavad tegevused põhjalikult läbi - nii on võimalik ennetada vigu ja vältida hilisemaid probleeme. Oluline on meeles pidada, et hoone on tervik ning tema n-ö tervise huvides tuleb tähelepanu pöörata ka pisiasjadele.

 

 Fassaadinäidised

 

Lisainfo:
 

Merle Kinks
Telefon 640 3033
merle.kinks@muinsuskaitseamet.ee