Sa oled siin

Isikuandmete töötlemine

 

Isikuandmete töötlemine Muinsuskaitseametis:

Muinsuskaitseamet on riigiasutus, kelle tegevuse käigus tekkinud avaliku informatsiooniga on võimalik tutvuda ameti dokumendiregistri avalikus vaates. Dokumentidega saate tutvuda, kui esitate meile teabenõude.

Alljärgnev teave ei hõlma:

 • juriidiliste isikute ja asutuste andmete töötlemist ning füüsilise isiku andmete töötlemist, kui andmeid töödeldakse seoses tema ametikohustusega;
 • isikuandmete töötlemist veebilehtedel, millele Muinsuskaitseamet oma veebilehel viitab, kuid mida Muinsuskaitseamet ise ei halda (välislingid).

 

Selgitustaotlusele, märgukirjale, teabenõudele vastamine

 

Teie isikuandmeid kasutame teile vastamiseks. Kui peame teile vastamiseks kellelegi teisele järelepärimise tegema, avaldame teie isikuandmeid üksnes hädavajalikus mahus.

Kui olete saatnud meile selgitustaotluse/märgukirja/teabenõude, millele vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle. Edastamisest teatame alati ka teile.

Teiega peetud kirjavahetust võime kasutada ka asutuse-siseselt oma töö kvaliteedi hindamiseks. Kirjavahetuse statistikat ja kokkuvõtteid avaldame ilma nimedeta.

Kirjavahetuse andmestik on seaduse kohaselt nähtav meie internetipõhistes registrites. Dokumendi pealkirjana näitame registris vastavalt „Selgitustaotlus“, „Märgukiri“ või „Teabenõue“. Täpsem sisu on näha üksnes asutuse-siseselt.

Kui keegi soovib teie kirjavahetusega tutvuda ja esitab teabenõude, siis kontrollime, kas küsitud dokumenti saab osaliselt või täielikult välja anda. Teie isiklikud kontaktandmed nagu (e-)posti aadress või telefoninumber (v.a kui peate kirjavahetust juriidilise isiku või asutuse esindajana) katame kinni. Muus osas sõltub juurdepääsu piiramine dokumendi sisust.

Hoolimata juurdepääsupiirangust väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja või kohus). 

Muinsuskaitseametisse tööle kandideerimine

 

 • lähtume kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldame, et võime suhelda kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid me tema kohta oleme kogunud;
 • kandidaadil on õigus meie kogutud andmetega tutvuda ning anda selgitusi ja vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitame vaidlustamistähtaja jooksul (1 aasta);
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga info, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Muinsuskaitseameti veebilehe külastamisel

 • piirduvad külastaja kohta kogutavad ja säilitatavad andmed kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress);
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nime ja aadressiga;
 • külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta);
 • IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Kuidas hoiame ja kasutame teie isikuandmeid, kui külastate meie kodulehekülge?

 

Kui külastate meie välisveebi, salvestatakse ja säilitatakse andmed teie kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressi (IP-aadressi), arvuti veebilehitseja, operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooni, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kestuse kohta. Me ei seo kogutavat infot isikut tuvastava teabega ja avaldame seda üksnes isikustamata kujul. Neid andmeid kasutame ainult turvatehnilistel eesmärkidel ja välisveebi külastusstatistika koostamiseks, et selle põhjal välisveebi arendada ja selle kasutusmugavust suurendada.

Küsitlustes osalejate andmed avaldame isikustamata kujul.

 

Õigus tutvuda enda andmetega

 

Kui soovite tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud, esitage meile isiklikult omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus, et oleksime isikuandmeid väljastades veendunud teie isikusamasuses. Teie kohta kogutud andmeid väljastatakse ainult teile. Kolmandale isikule väljastame teie isikuandmeid ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev õigus.

Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme teie kohta kogunud. Kui soovite nende väljastamist paberil, võtame seadusest lähtuvalt paljundustasu alates 21. leheküljest 0,19 eurot lehekülje eest.