Language switcher

Sa oled siin

Eraldatud toetused

Allolevad tabelid annavad ülevaate Muinsuskaitseameti antud restaureerimistoetustest ja mahtudest aastate kaupa. Infot Muinsuskaitseameti jagatavate toetuste kohta saab ka Kultuurimälestiste riiklikust registrist, kus päringute tegemine on objektipõhine (näiteks on registri kaudu võimalik vaadata, kui palju ja millisteks töödeks on läbi aastate toetust saanud mõni konkreetne objekt).