Sa oled siin

Juhised arheoloogia- ja detektorismihuvilistele

1. maist kehtima hakkav muinsuskaitseseadus toob kaasa muutusi ka otsinguaruannete ja lubade taotlemises. Kui eelmises infokirjas andsime infot selle kohta, mis muutub ja mis on muutuste eesmärk, siis käesolevast infokirjast leiab täpsemad juhised, kuidas otsinguteavitusi ja -aruandeid esitada ning otsinguluba taotleda.

 

Otsinguvahendi loa taotlemine

 

Alates 1. maist annab Muinsuskaitseamet loaomanikele 1-aastaste otsingulubade asemel 5-aastase kehtivusajaga otsinguvahendi lube. Lisandub riigilõiv 50 eurot.

Loa taotlemiseks on vaja:

 • Avaldus Muinsuskaitseametile – avalduse vorm (DOC).
 • Koolituse läbimist tõestav tunnistuse koopia.
 • Andmed riigilõivu tasumise kohta (maksekorralduse koopia).
Riigilõivu tasumine
Saaja: Rahandusministeerium
Konto: a/a EE891010220034796011
Viitenumber: 2900082359
Selgitusse lisa: Muinsuskaitseamet. Otsinguloa riigilõiv. Loa taotleja nimi.
 

Otsinguteavituse ja otsinguaruande esitamine

 

5-aastase otsingulubade süsteemi korral ei toimi senine aasta-aruande süsteem, seetõttu muutub ka aruannete esitamise kord. Alates 1. maist on otsinguaruanne sisuliselt kahe-osaline. Enne otsingu algust tuleb Muinsuskaitseametile esitada otsinguteavitus. Otsingu toimumise järel on 30 päeva aega esitada otsinguaruanne.

 • Mis info peab olema otsinguteavituses?

Otsinguteavituses peavad olema märgitud otsinguvahendi loa omaniku nimi, loa number, planeeritud otsingukoht, otsingu kuupäev ning otsingu alguse kellaaeg. Otsingukoha andmed tuleb esitada katastriüksuse täpsusega (maakond, vald, küla, katastriüksus).

 
 • Kuidas esitada otsinguteavitust?

Otsinguteavituse esitamiseks on kolm võimalust.

 

 1. Kultuurimälestiste registri kaudu. www.register.muinas.ee või register.muinas.ee/m  
Riigi Infosüsteemide Keskuse (RIK) abil on valminud Kultuurimälestiste registri arendus, mille kaudu saavad loaomanikud otsinguteavitusi esitada. Otsinguteavitusi on võimalik esitada nii registri tavaversiooni kui mobiilse versiooni kaudu.
 

 1. E-posti teel aadressil leiud@muinsuskaitseamet.ee
Teavitusi saab esitada ka e-posti teel. Palume märkida kirja teemasse "otsinguteavitus".

 1. SMS-sõnumiga numbrile: 5115931
Sõnumid talletatakse ja seotakse hiljem saabuvate aruannetega. Edasiste arenduste käigus loome ka lühinumbri, mille kaudu info esitamisel jõuaks loaomaniku esitatud info automaatselt registrisse.
 
 • Mis info peab olema otsinguaruandes?

Otsinguaruandes peavad olema toodud otsingukoha andmed (maakond, vald, küla, katastriüksus või otsinguala koordinaadid), leiu avastamise korral ka leiukoha andmed koordinaaditäpsusega (maakond, vald, küla, katastriüksus, koordinaadid). Aruandes saab täpsustada ka otsinguteavituses esitatud andmeid. Leidude avastamisel esita samuti leiu ja leiukoha kirjeldus ning kõik täiendavad asjaolud leidmise ja leiukonteksti kohta.

Selline andmete hulk tagab piisava info, et saaksime teha järeldusi võimaliku arheoloogiapärandi asukoha kohta maastikul, otsustada kas leiud vajavad täiendavat ekspertiisi või võib need jätta leidjale. Otsinguaruande sisu ei ole erinev praegu kehtivast.

 

Käimas on arendustöö aruande mobiilse versiooni loomiseks.

Juhendmaterjali registri kaudu teavituste ja aruannete esitamiseks leiad siit. (PDF)

Kui arenduses ilmneb vigu või midagi ei toimi, siis anna palun märku, et arendaja saaks vea parandada.

 

Korduma kippuvad küsimused

 

 

 • Kas ma pean tegema aruande, kui ma tegin teavituse, käisin otsimas, aga midagi ei leidnud?

Jah, iga otsingu järel tuleb esitada aruanne. Nii nagu ka eelnevalt tuli aasta lõpus esitada kõigi toimunud otsingute andmed. Ka teadmine, et arheoloogilisi leide mingist piirkonnast ei avastatud, on info, mis täiendab teadmisi arheoloogiapärandi asumise kohta maastikul.

 • Mis siis saab, kui tegin otsinguteavituse, aga asjaolude muutumise tõttu otsingule ei jõudnudki?

Sellisel juhul saad esitada selle info 30 päeva jooksul. Näiteks registrirakenduse aruande vormis on eraldi märkuste lahter, kuhu saad lisada ka info otsingu mitte toimumisest.

 • Kas otsinguteavituses võib olla ka mitu katastriüksust?

Jah, kui tegemist on ühe tervikliku maa-alaga. Näiteks on üks põld jaotatud mitmeks katastriüksuseks ja maaomanik on andud loa otsinguteks.

 • Miks ei saa mobiilsesse versiooni sisse logida Smart-ID-ga?

Ka Muinsuskaitseamet on huvitatud Smart-ID kasutuselevõtust. Hetkel alles riigiasutused teevad esimesi katseid Smart-ID-ga. Kui Riigi Infosüsteemide Keskus on veendunud selle turvalisuses, siis tulevikus saab ka registrisse sisse logida Smart-ID abil.

Lisaküsimuste korral aitavad: