Restaureerimise käsiraamat

Korsten
Katus
Vundament
Linnaarheoloogia
Kodu kultuurimälestises
Aknad
Arheoloogiamälestised maal
Uksed
Seinad
Siseviimistlus
Ahjud
Pargid
Hauatähised
Põrandad
Mööbel
Kiviaiad

Kultuurimälestise omaniku käsiraamat on praktiliseks abiliseks nii mälestise omanikule kui ka kõigile teistele ajalooliste hoonete korrastamisest huvitatud inimestele. Käsiraamat sisaldab praktilisi nõuandeid ja soovitusi traditsiooniliste ehitus-, viimistlus- ja korrastamisvõtete kohta. Iga teemaleht annab lühiülevaate mõne hoone osa või materjali ajaloost, tüpoloogiast, hooldusest ja remondist. Lisaks sisaldab käsiraamat ka teemalehti, milles tutvustatakse erinevaid arheoloogiamälestisi maal ja linnas ning antakse juhiseid, mida arheoloogiapärandiga kokku puutudes silmas pidada tuleb. Kõik teemalehed on saadaval nii PDF-failidena kui ka trükituna.