Sa oled siin

Kauaoodatud uus hingamine Balti jaama turul

Vaade turu Õhtuväljakupoolsele peasissepääsule. Ekspressiivne katusemaastik lähtub hoonete algupärasest katuse lahendusest.  Foto Tõnu Tunnel.

"Kauaoodatud uus hingamine Balti jaama turul"

Autor: Raivo Kotov

Ilmunud: "Muinsuskaitse aastaraamat 2017" lk 30-31.

  • Kopli 1, Tallinn
  • Muinsuskaitse eritingimused ja muinsuskaitseline järelevalve: Aleksandr Pantelejev
  • Peaprojekteerija, arhitektuur, sisearhitektuur ja maastikuarhitektuur: KOKO arhitektid OÜ
  • Konstruktsioonid: Neoprojekt OÜ
  • Ehitaja: Mapri Ehitus OÜ
  • Tellija: Astri Kinnisvara OÜ

 

Balti jaama turg tegutses 1870. aastatest pärinevates paekivihoonetes ja neid ümbritseval alal alates 1993. aastast. Enam kui 20 aasta jooksul püsis turg peagu muutumatuna – osa leidis sealt eksootilist ja nostalgilist, teistele oli see häbiplekk linna pearaudteejaama väravas. Uue omaniku, Astri Kinnisvara tulekuga hakkasid turul puhuma ka uued tuuled. Varasemast, detailplaneeringu menetlusega kinnistule soovitavast kuni kuuekorruselisest uushoonestusest loobuti, kuna lahendus ei leidnud heakskiitu ei muinsuskaitsjate ega linnaplaneerijate silmis, samuti oli sellele vastu üha tugevamaks muutuv kohalik kogukond. Balti jaama turu uuendamiseks valiti projekteerimistingimuste menetlus, mille alusel oli võimalik hoone maapealset mahtu suurendada kuni 33%; hoone maa-aluse mahu suurendamist aga ei piiratud. Tagantjärele tuleb tõdeda, et valitud menetlusviis, mis andis selged piirangud hoonestuse kavandamiseks, tagas protsessi kiiruse ja kõigile osapooltele vastuvõetava lahenduse.

Projekteerimist alustasid KOKO arhitektid 2014. aasta suvel lahendusvariantide läbimängimisega. Kontrastidel põhinevatest, olemasolevat ülekirjutavatest lahendustest loobusime üsna ruttu, leides, et turu funktsiooniga sobib kõige paremini senistest hoonetest lähtuv uus kihistus, mis võimendab ajalooliste hoonete omapära ja on samas turuhoonete puhul klassikaliseks võtteks. Madalakaldeline viilkatus, mis lähtub olemasolevatest hoonetest, katab nii siseruume kui ka avaturgu. Arvestades turu suurt hoonealust pindala ja selle vaadeldavust Toompealt, on viilkatus kavandatud eri kõrgusele, mis muudab turule avaneva kaugvaate põnevamaks ning loob nüansirikkad valgusolukorrad siseruumidesse.

Siseturg asub kolmel korrusel, rekonstrueeritud hoonete sees ja nende vahel. Kopli tänava äärse nõtkelt ülespoole tõusva katuseviilu ots on täielikult avatud välisturu päralt, mis sarnaselt vanale turule ööseks suletakse. Väliturg on oma iseloomult kõige arhetüüpsem väljund turust, mida turukülastaja ette kujutab, mistõttu on ta ka paigutatud kõige nähtavamale kohale kogu turul. Välituru taga asuvad „turuputkadˮ, mis sisaldavad väiksemaid ärisid: pagarikojad, kommipoed jne.

Siseruumis oli oluliseks väljakutseks kavandada piisavalt äripinda nii, et ka hoone sees oleks tagatud vaade eri korruste vahel, mis kutsuksid külastajaid kogu hoonet avastama. Tulemuseks on õhuline ja kerge hoone, mis pakub ka maa-aluselt korruselt läbi hoone ja katuseakende vaateid taevasse.

Turuhoone esimese korruse peamine ülesanne on anda edasi turule omast tihedat ja sagivat miljööd. Õige keskkonna saavutamiseks on siseturu esimesele korrusele paigutatud väga erineva iseloomuga turu vorme. Klassikalised turuhoone funktsioonid – liha-, kala- ja piimatoodete turg – on kõrvutatud taluturuga juurviljakäigus ja tänavatoidu alleega keskmises hoones.

Teine korrus on pühendatud peaasjalikult vana turu klassikale – antiik, vanavara ja rõivad – millele on lisandunud Eesti disain ja käsitöö ning olmekaubad. Kõrged ja avarad puitribidega laed ning rohke päevavalgus kindlustavad kogu teise korruse ulatuses keskkonna, mis sarnaneb vana avatud taeva all olemisega, kuid on veidi mugavam. Teiselt korruselt avanevate suurepäraste vaadete parimaks ärakasutamiseks on siia toodud söögikoht ja pruulikoda, mõlemal on lõunapäikesesse avanev väliterrass.

Maa-alusel korrusel paiknev Selver, MyFitness ja parkla meelitavad ligi ka neid külastajaid, kes tahavad oma ostud teha hilisõhtusel ajal ning lisaks ostlemisele sportlikult aega veeta.

Pidasime oluliseks kavandada turuhoone ümber kõrgetasemelise avaliku ruumi, mis köidaks inimesi ka siis, kui turg on suletud. Välituru ette ja kõrvale jääb Hommikuväljak, millele sekundeerib teisel pool maja asuv Õhtuväljak – mõlema nimi annab viite parimale osale päevast, millal neid nautida. Väljakud on ühendatud Reisijate tänava äärse kaldtee ja terrassidega, mida palistavad mõnusad einestamis- ja istumisalad, laste mänguväljak ja kohvikute-restoranide väliterrassid. Õhtusel ja öisel ajal, kui turg on suletud, kulgeb liikumistee just mööda seda valgustatud ala.

Nii suure linnaehitusliku muutuse läbiviimine väga lühikese aja jooksul (projekteerimine 2014–2016, ehitus 2016–2017) sai võimalikuks vaid tänu väga heale koostööle. Panuse sellesse andsid nii kohalik kogukond, muinsuskaitsjad, linnaplaneerijad kui ka koostööaltid tellija ja ehitaja.