Sa oled siin

Koguva küla

Koguva on Eestis kõige paremini säilinud külaansambleid, mille miljööväärtuse loovad sumbküla planeering, looklevad kuni poolteist meetrit kõrged kiviaiad ja nendega ääristatud külatänavad, rookatustega palkhooned ning põlispuud. Sumbkülale omaselt paiknevad talud tihedas kobaras põldude ja karjamaade keskel. Selle on tinginud muistsed maakasutusviisid ja talude vahel kuni 1930. aastateni püsinud tihedad sidemed ühiskarja- ja heinamaade ning lapimaadest põldude näol. Looduslikud kivised olud kujundasid sumbkülale rohked kiviaiad. Paene raskesti läbitav pinnas kujundas aga vähese arvu veevõtukohti, mis eeldas küla kujunemist kontsentreeritud alale. Tänaseks säilinud põhiline hoonestus pärineb aastatest 1880-1930 ehk traditsioonilisest külaühiskonnast. Vanad paadid kiviaedadel kõnelevad rannarahva elulaadist.

 

Seelikud muuseumi õuel. Foto Üllar Alev

Üha sagedamini laekub Muinsuskaitseametile taotlusi hoonete rajamiseks Koguva külatuumikusse või selle kaitsevööndisse. Ruumilise planeerimise küsimusele on vaja läheneda tervikuna, et säiliksid olemasolevad küla väärtused ja miljöö, oleks arvestatud eri huvigruppide vajadused ja soovid ning saaks paika ühine visioon ja eesmärk, kuhu Koguva küla ehituslik areng suundub.

Selle küsimuse lahendamiseks olemegi käivitanud protsessi, et koostada Koguva küla mälestiste ja kaitsevööndi alale detailplaneeringu eritingimused, mis on aluseks detailplaneeringute koostamisele ja detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimuste väljastamisele.

 

  Tööprotsess

   

  • 29.08.2022, algusega kell 16.00 korraldab Muinsuskaitseamet Koguva Kunstitallis avaliku arutelu Koguva küla väärtuste ja selle üle, kuidas neid väärtusi muutuste ja ehitustegevuse tuules hoida, jäädes seejuures elavaks ning arenevaks elukeskkonnaks.

  Dokumendid ja viited

   

   

  Teavitused ja kajastused

   
  Liis Koppel
  Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik
  liis.koppel@muinsuskaitseamet.ee
  53089199
   
  Üllar Alev
  Muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik
  yllar.alev@muinsuskaitseamet.ee
  58666168