Koordineerimine ja juhtnõukogu

 

Programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" eesmärkide elluviimist koordineeris juhtnõukogu.
Programmi tööd korraldas Muinsuskaitseamet.

 

JUHTNÕUKOGU koosseis:

 
 • Siim Raie - Muinsuskaitseameti peadirektor ja juhtnõukogu esimees
 • Kaur Alttoa - sakraalarhitektuuri ekspert
 • Ilmo Au - Siseministeeriumi esindaja
 • Martti Kalvik - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
 • Ruudi Leinus - Eesti Kirikute Nõukogu esindaja
 • Märt Moll - Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja
 • Tarmo Mutso - turismiekspert
 • Anneli Randla - sakraalarhitektuuri ekspert
 • Kaido Renn - Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku esindaja
 • Tiit Salumäe - Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku esindaja
 • Tarvi Sits - Kultuuriministeeriumi esindaja
 • Kaire Tooming - sakraalarhitektuuri ekspert
 • Marika Tuusis - Rahandusministeeriumi esindaja
 • Viljo Vetik - Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku esindaja
 

Lisainfo:

 

 

Lisainfo:

Sille Sombri
Telefon 640 3068
sille.sombri@muinsuskaitseamet.ee