Sa oled siin

Enne töödega alustamist

 

Mälestise omaniku või valdaja ülesanne on tagada selle säilimine. Kõige paremini on see ülesanne täidetud siis, kui mälestis on kasutuses - mälestis on regulaarselt hooldatud ja selle säilimist ohustavaid muutusi märgatakse kiiremini. Samuti vähendavad regulaarselt tehtud hooldustööd ja õigeaegselt teostatud hooldus- ja remonttööd suuremamahuliste restaureerimistööde vajadust.

Kui mälestisel on siiski vaja suuremaid töid teostada, siis esimese sammuna aruta soovitud tegevused läbi muinsuskaitseameti maakonnanõunikuga. Koos saab täpsustada tööde iseloomu ja edasisi vajalikke samme. Lihtsamaid remonttöid saab mälestisel teha ilma kooskõlastuseta ja ise, teatud juhtudel piisab töödeks lihtsalt tegevuskavast. 

Paljude tööde puhul on Muinsuskaitseameti kooskõlastus siiski vajalik. Sellisel juhul saame omalt poolt abiks olla tööde planeerimisel. Varane kontakteerumine aitab sageli vähendada samuti hilisemaid kulusid. Näiteks on mõnikord kasulik teha enne projekti tellimist lihttaotlus põhimõttelise nõusoleku küsimiseks kavandatavatele töödele või on eelnevalt vajalik teha uuringud, et hiljem oleks tööde tegemine sujuvam ja odavam jne. Samuti aitab varane kontakteerumine vältida mälestise rikkumist. Seega - kui kahtled milleski, võta meiega ühendust!

Nagu iga hoone puhul, siis on ka mälestisel oluline, et tööd oleksid teostatud hea kvaliteediga ja valitud oleks sobilikud materjalid, mille puhul üheks oluliseks kriteeriumiks on autentsus. Sellepärast on tähtis, et eelnevalt oleks teada, mis töid, millega ja kuidas kavatsetakse teha (projekt) ning et tööde teostajal on vajalikud teadmised ja kogemused ehk pädevus muinsuskaitseseaduse tähenduses.

 

Oluline: 

 • Enne tegutsemist pea nõu Muinsuskaitseameti nõunikuga
 • Ehitiste puhul on omanikul või valdajal õigus lihtsamaid hooldus- ja remonttöid teostada ilma tegevusloaga ettevõtteta ja ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata. Loe täpsemalt hooldus ja remonttööde tegemise juhendist.
 • Omanikul ja valdajal on võimalik taotleda töödeks toetust
 

 

Vajalikud sammud enne töödega alustamist:

 

 

 • Võta ühendust Muinsuskaitseameti nõunikuga ja pea nõu! Selgita välja, kas kavandatate tööde puhul on vajalik tegevuskava või tuleb koostada muinsuskaitse eritingimused. Hooldusremondi tegemiseks projektdokumentatsiooni koostada ei ole vaja.

 • Taotle vajadusel muinsuskaitse eritingimused Muinsuskaitseametist. Olenevalt sellest, milliseid töid soovitakse teha, võib olla ka vajadus juba enne muinsuskaitse eritingimuste andmist teostada uuringuid.
 • Telli vastavalt eritingimustele pädevustunnistust omavalt ettevõttelt põhiprojekt. Projekt on "valmis" siis, kui see on Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud - seega ei tohiks enne kooskõlastust tööde eest tasuda. 

 • Küsi erinevatelt muinsuskaitse pädevustunnistust omavatelt ettevõtjatelt või spetsialistidelt hinnapakkumisi tööde teostamiseks ja järelevalveks. Alati ei pea olema rahul esimese pakkumisega, uuri turgu ja küsi nõu!

 • Esita Muinsuskaitseametile loataotlus tööde alustamiseks.

 • Kui oled Muinsuskaitseametilt saanud loa, siis telli tööd!

 

Mida peaks mälestise omanik või valdaja meeles pidama?

 

 • hoolda mälestist regulaarselt ja vajadusel teosta väiksemad remonttööd võimalikult kiiresti

 • teata Muinsuskaitseameti maakonna nõunikule kui mälestis on saanud kahjustada

 • teata kui mälestis on võõrandatud, päritud, pandud tagatiseks või antud hoiule või viidud mujale (nt vallasmälestised)

 • säilita ja hoia korras mälestise tähis

 • küsi nõu Muinsuskaitseametist