Sa oled siin

Enne töödega alustamist

 

Vastavalt muinsuskaitseseadusele vastutab mälestise säilimise eest mälestise omanik või valdaja. Selleks, et tagada mälestiste säilimine on omaniku või valdaja ülesanne mälestist hooldada ja vajadusel remontida. Mälestise säilimise seisukohast on kõige parem kui see on kasutuses - mälestis on regulaarselt hooldatud ja selle säilimist ohustavaid muutusi märgatakse kiiremini. Oluline on ka teha regulaarselt hooldustöid ja teostada õigeaegselt remonttöid, mis vähendavad suuremamahuliste restaureerimistööde vajadust.

Kui mälestisel on siiski vaja suuremaid töid teostada, siis esimese sammuna aruta soovitud tegevused läbi muinsuskaitseameti maakonnainspektoriga. Koos saab täpsustada tööde iseloomu ja edasisi vajalikke samme. Lihtsamaid remonttöid saab mälestisel teha ilma kooskõlastuseta ja ise, teatud juhtudel piisab töödeks lihtsalt tegevuskavast. Paljude tööde puhul on Muinsuskaitseameti kooskõlastus siiski vajalik (vaata loetelu Muinsuskaitseseadus § 24). Sellisel juhul saame omalt poolt abiks olla tööde planeerimisel ja varane kontakteerumine aitab sageli vähendada hilisemaid kulusid. Näiteks on mõnikord kasulik teha enne projekti tellimist lihttaotlus põhimõttelise nõusoleku küsimiseks kavandatavatele töödele või on eelnevalt vajalik teha uuringud, et hiljem oleks tööde tegemine sujuvam ja odavam jne. Samuti aitab varane kontakteerumine vältida mälestise rikkumist. Seega - kui kahtled milleski, võta meiega ühendust!

Nagu iga hoone puhul, siis on ka mälestisel oluline, et tööd oleksid teostatud hea kvaliteediga ja valitud oleks sobilikud materjalid, mille puhul üheks oluliseks kriteeriumiks on autentsus. Sellepärast on tähtis, et eelnevalt oleks teada, mis töid, millega ja kuidas kavatsetakse teha (projekt) ning et tööde teostajal on vajalikud teadmised ja kogemused (tegevusloaga ettevõte).

 

Oluline: 

 • Enne tegutsemist pea nõu Muinsuskaitseameti inspektoriga
 • Ehitiste puhul on omanikul või valdajal  õigus  lihtsamaid hooldus- ja remonttöid teostada ilma tegevusloaga ettevõtteta ja ilma Muinsuskaitseameti kirjaliku loata. Loe täpsemalt hooldus ja remonttööde tegemise juhendist.
 • Omanikul ja valdajal on võimalik taotleda töödeks toetust
 

 

Vajalikud sammud enne töödega alustamist:

 

 

 • Võta ühendust Muinsuskaitseameti inspektoriga ja pea nõu! Selgita välja, kas kavandatate tööde puhul on vajalik kas tegevuskava või tuleb tellida muinsuskaitse eritingimused ja põhiprojekt. Mõnikord tuleb enne projektdokumentatsiooni tellimist alustada lihtsas vormis taotlusest kavandatavatele töödele põhimõttelise nõusoleku saamiseks. Hooldusremondi tegemiseks projektdokumentatsiooni koostada ei ole vaja.

 • Telli vajadusel tegevuskava muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt, spetsialistilt

 • Telli vajadusel muinsuskaitse eritingimused muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt, spetsialistilt või otse Muinsuskaitseametist. Olenevalt sellest, milliseid töid soovitakse teha, võib olla ka vajadus juba enne muinsuskaitse eritingimusi teostada uuringuid (mõningate uuringute puhul on kohustuslik taotleda eelnevalt uuringute luba!). Eritingimused on "valmis" siis, kui need on Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud - seega ära tasu tööde eest enne kooskõlastust.
 • Telli vastavalt eritingimustele muinsuskaitse tegevusluba omavalt ettevõtjalt, spetsialistilt põhiprojekt. Projekt on "valmis" siis, kui see on Muinsuskaitseameti poolt kooskõlastatud - seega ei tohiks enne kooskõlastust tööde eest tasuda. 

 • Küsi erinevatelt muinsuskaitse tegevusluba omavatelt ettevõtjatelt või spetsialistidelt hinnapakkumisi tööde teostamiseks ja järelevalveks. Alati ei pea olema rahul esimese pakkumisega, uuri turgu ja küsi nõu!

 • Esita Muinsuskaitseametile loataotlus tööde alustamiseks.

 • Kui oled Muinsuskaitseametilt saanud loa, siis telli tööd!

 

Mida peaks mälestise omanik või valdaja meeles pidama?

 

 • hoolda mälestist regulaarselt ja vajadusel teosta väiksemad remonttööd võimalikult kiiresti

 • teata Muinsuskaitseameti maakonna vaneminspektorile kui mälestis on saanud kahjustada

 • teata kui mälestis on võõrandatud, päritud, pandud tagatiseks või antud hoiule või viidud mujale (nt vallasmälestised)

 • säilita ja hoia korras mälestise tähis

 • küsi nõu Muinsuskaitseametist