Sa oled siin

Mis on kultuurimälestis?

 

Kultuuripärandiks loetakse teatud väärtuskriteeriumidele vastavaid objekte või nähtuseid, mida peetakse vajalikuks säilitada tulevastele põlvkondadele. Kultuuripärand on mineviku traditsioonide ja vaimsete saavutuste tulemus ning tunnistus.

Kultuurimälestis on riigi kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus.

Kultuurimälestised jagunevad arheoloogia-, ehitis-, kunsti-, tehnika-, tööstus-, ajaloo- ja veealusteks mälestisteks. Vastavalt mälestise liigile on mälestiseks tunnistamise kriteeriumide hulk erinev.

Linkidena:

Muinsuskaitseseadus

Kultuuripärandi ja selle säilitamise põhimõisted

Uuringute ja artiklite lehekülg

Kuidas saab kultuuripärandist kultuurimälestis?

Enamik kaitset vajavast kultuuripärandist on mälestiseks tunnistatud, kuid igal aastal lisandub ka uusi mälestisi. Seda eelkõige sellepärast, et... 

  • Mälestiseks tunnistamisel ja mälestiseks olemise lõpetamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest

Mälestiseks tunnistamine toimub pika ja põhjaliku kaalumise tulemusena. Kuidas käib kaalumine?

Vastavalt mälestise liigile on mälestiseks tunnistamise kriteeriumide hulk erinev. Näiteks ajaloomälestiste puhul on oluline objekti vastavus ühele loetelus toodud kriteeriumile, samas kunstimälestiste puhul vaadeldakse üldjuhul kõiki kaheksat kriteeriumi koos. Kui ekspertiisi käigus selgub, et objektist on vähe säilinud, ta on märkimisväärselt muutunud, muudetud, ümber ehitatud jne, siis ei tunnistata seda mälestiseks. Sellisel juhul võib seda tähistada näiteks teabekandjaga, millel info objekti ajaloolise väärtuse kohta.

 

Siia mõni kena mälestise pilt!

Kui palju on kultuurimälestisi?

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum