Sa oled siin

Kultuurimälestiste registri arendused

 

Muinsuskaitseametis on käimas kultuurimälestiste registri arendustööd. Projekti eesmärgiks on täiendada ja kaasajastada kultuurimälestiste registri infosüsteemi avaliku, kodaniku kui ka ametniku keskkonda ning viia kõik avalikkusele suunatud teenused ja siseteenused ühe infosüsteemi põhiseks. Projekt kestab kuni 2021. aasta jaanuarini ja seda toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

 

Kultuurimälestiste register on Muinsuskaitseameti hallatav ametlik register kultuurimälestiste, muinsuskaitsealade ja kultuuriväärtusega leidude üle arvestuse pidamiseks ja nende kohta informatsiooni talletamiseks.

Register asub aadressil register.muinas.ee

 

Mis muutub?

Projekti lõpuks 2021 jaanuaris on saavutatud järgmised tulemused avaliku teenuse kättesaadavuse parandamiseks:

  • Otsingulubade- ja teadete taotlemine on süsteemipõhine, otsingulubade (sh väljastamine, pikendamine ja kehtetuks tunnistamine), otsinguteadete, otsingu- ja leiuaruannetega seotud menetlused on süsteemipõhised ja seotud teavitused on automatiseeritud, otsingud on seotud leidude ja leiukohtadega.
  • Projektdokumentatsiooni kooskõlastamine ning mälestisel tehtavate tööde lubade väljastamine on muudetud üheks katkematuks protsessiks, menetlemine ja nendega seotud teavitused on automatiseeritud ja infosüsteemipõhised.
  • Mälestiste väljaveolubade ja -teatiste taotlemine, menetlemine ja nendega seotud teavitused on automatiseeritud ja süsteemipõhised.
  • Toetuste taotluste, toetuse lepingute ja kuluaruannete menetlemine ja nendega seotud teavitused on süsteemipõhised.
  • Mälestise kaitse alla võtmise ja kaitse alt vabastamise menetlused ja nendega seotud teavitused on süsteemipõhised.
  • Pädevustunnistuste taotlemine ja nendega seotud teavitused on automatiseeritud. Loodud x-tee teenus vastutavate spetsialistide lubade pädevustunnistuste andmete saatmiseks MTR-i.
  • Kultuurmälestiste registri mobiiliversioon on kaasajastatud.

 

Ajajoon

2021

Arendustööde neljandas etapis lisanduvad erinevate lubade ja mälestisel tehtavate töödega seotud dokumentide esitamise ja menetlemise võimaluste täiendused.

Arendustööde viiendas ja viimases etapis täiendatakse toetuste ja pädevustunnistustega seotud võimalusi. Samuti kaasajastatakse selles etapis registri mobiiliversioon.

2020

Arendustööde kolmas etapp jõudis registri töökeskkonda märtsi keskel. Lisandus äriregistriesindusõiguse päringu abil ettevõtte või organisatsiooni kontoga registrisse logimine. Samuti muutus väljaveolubade ja teatiste taotlemine süsteemipõhiseks.

Arendustööde neljandas etapis novembris lisanduvad erinevate lubade ja mälestisel tehtavate töödega seotud dokumentide esitamise ja menetlemise võimaluste täiendused.

Arendustööde viiendas ja viimases etapis täiendatakse toetuste ja pädevustunnistustega seotud võimalusi. Samuti kaasajastatakse selles etapis registri mobiiliversioon.

2019

Arendustööde esimeses etapis jaanuarist juulini keskendus tehnilistele muudatustele hõlmates kogu registri koodi raamistiku uuendust ja andmebaasi versiooni kaasajastamist.
Arendustööde teises etapis augustist detsembrini loodi alus mälestiste kaitse alla võtmise ja sellega seonduvate protsesside registripõhiseks menetlemiseks.

2018

13. detsembril saadi arenduste rahastamise taotlusele Riigi Infosüsteemi Ametilt positiivne vastus. 
28. detsembril allkirjastati arendustööde teostamise leping riigihanke võitnud ettevõttega Avalanche Laboratory OÜ.

 

Projekti „Mälestiste register ja menetlussüsteem“ toetatakse osana Euroopa Regionaalarengu Fondi avalike teenuste pakkumise arendamise meetme tegevusest “Valitsusasutuste ja nende hallatavate asutuste avalike teenuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamine”.

Toetuse suurus on 478 159 eurot. Taotlejaks on Muinsuskaitseamet

 

 

Johannes Randi
Registri peaspetsialist
53484453
Johannes.Randi@muinsuskaitseamet.ee