Sa oled siin

Kultuurimälestiste riiklik register

Kultuurimälestiste riiklik register on Muinsuskaitseameti hallatav ametlik register kultuurimälestiste, muinsuskaitsealade ja kultuuriväärtusega leidude üle arvestuse pidamiseks ja nende kohta informatsiooni talletamiseks.

Register on nii Muinsuskaitseameti igapäevane töövahend kui ka avalik andmebaas. Info registris uueneb ja täieneb pidevalt. Kultuurimälestiste riiklik register on andmevahetuskihi (X-tee) kaudu seotud mitmete teiste andmekogude ja registritega (sh rahvastikuregister, E-kinnistusraamat, Maa-amet).

Registrist leiab:

 • infot mälestiste kohta (sh mälestise kirjeldus, viited fotodele, mälestisega seotud määrustele ja käskkirjadele);
 • Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogu ja arhivaalid;
 • infot Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevuslubade kohta;
 • erinevad alusuuringud (sh 20. sajandi arhitektuuripärandi inventeerimine, maaehituspärandi andmekogu, vrakiregister);
 • erinevad välised registrid (sh matmispaikade register, sõjahaudade register);
 • infot registriandmete kasutamiseks avaandmetena.

   

    Register asub aadressil register.muinas.ee

Kultuurimälestiste riiklik register on nii info- kui ka töökeskkond

Registrisse sisse logimata on võimalik:

 • teha päringuid mälestise nime, liigi, aadressi või registreerimisnumbri alusel;
 • tutvuda Muinsuskaitseameti digiteeritud fotokogu ja arhivaalidega;
 • tutvuda erinevate alusuuringutega.

Registrisse kodanikuna sisse logides (ID-kaardi või Mobiil-ID-ga) saab:

 • üksikasjalikuma ülevaate talle kuuluvate mälestiste andmetest;
 • esitada kooskõlastustaotluseid ja vaadata kooskõlastusi;
 • esitada toetuse taotluseid.

 

Halduskeskkond on töövahend ametnikele, sest:

 • registrisse on koondatud kogu mälestisi puudutav info.

 

 

 Lisainfo:

Karin Merilo 
Registritalituse juhataja
640 3043
karin.merilo@muinsuskaitseamet.ee