Sa oled siin

Mälestiste kaitse korraldus

Kaitsekordade koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue  muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Protsessi käigus saab kaitsekorra ka uus loodav muinsuskaitseala Sillamäel. Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, valdkonna ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös ja hiljemalt 2023. aastal.

Loe kaitsekordade koostamise protsessist lähemalt siit.

 

Paide asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamine

Muinsuskaitseamet on algatanud Paide linnas asuva asulakoha (kultuurimälestiste registri nr AK31140) kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse. 

Loe täpsemalt siit.

 

Tartu linnakindlustuste andmete korrastamine

Muinsuskaitseamet korrastab Tartu linnas asuva kultuurimälestise Tartu linnakindlustused andmeid. Menetluse raames korrastatakse mälestise nimetust, lisatakse arheoloogiamälestise liik ning kehtestatakse nii mälestise ala kui ka kaitsevööndi piirid. 

Loe täpsemalt siit.

 
 

Sõjahaudade topeltkaitse lõpetamise eelnõu

 

Muinsuskaitseamet on algatanud kehtiva topeltkaitse tõttu menetluse järgmistel aadressidel (PDF) asuvate mälestiste mälestiseks olemise lõpetamiseks.

Loe täpsemalt siit.

 
 

Koguva küla mälestiste ja kaitsevööndi ala detailplaneeringu eritingimuste koostamine

 
Muinsuskaitseamet on käivitanud protsessi Koguva küla mälestiste ja kaitsevööndi alale detailplaneeringu eritingimuste koostamiseks, mis on aluseks detailplaneeringute koostamisele ja detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimuste väljastamisele.
 
Loe täpsemalt siit.
 

Pärnu linnakindlustuste andmete korrastamine

Muinsuskaitseamet menetleb Pärnu linnalindlustuste andmete korrastamist.

Loe täpsemalt siit.

 

Supilinna idaosas asuva kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamine

 
07.02.2023 otsusega tunnistas kultuuriminister Supilinna kalmistu arheoloogiamälestiseks..
 
Loe täpsemalt siit.