Sa oled siin

Mälestiste kaitse korraldus

Kaitsekordade koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue  muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette uute kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Protsessi käigus saab kaitsekorra ka uus loodav muinsuskaitseala Sillamäel. Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, valdkonna ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös ja hiljemalt 2023. aastal.

Loe kaitsekordade koostamise protsessist lähemalt siit.

 

Paide asulakoha arheoloogiamälestiseks tunnistamine

Muinsuskaitseamet on algatanud Paide linnas asuva asulakoha (kultuurimälestiste registri nr AK31140) kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse. 

Loe täpsemalt siit.

 

Tartu linnakindlustuste andmete korrastamine

Muinsuskaitseamet korrastab Tartu linnas asuva kultuurimälestise Tartu linnakindlustused andmeid. Menetluse raames korrastatakse mälestise nimetust, lisatakse arheoloogiamälestise liik ning kehtestatakse nii mälestise ala kui ka kaitsevööndi piirid. 

Loe täpsemalt siit.

 

Sillamäe muinsuskaitseala loomise menetlus

 
Muinsuskaitseamet algatas Sillamäe 1940.–50. aastatel rajatud linnatuumiku ja haldushoonete ansambli muinsuskaitsealaks tunnistamise menetluse. 
 
Loe täpsemalt siit.
 

Supilinna idaosas asuva kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamine

 
Muinsuskaitseamet menetleb Supilinna idaosas asuva kalmistu arheoloogiamälestiseks tunnistamist. 
 
Loe täpsemalt siit.