Muuseumide infosüsteem MuIS

 

MuIS on veebipõhine keskkond muuseumikogude üle arvestuse pidamiseks, nende haldamiseks ja muuseumides leiduva informatsiooni kättesaadavaks tegemiseks nii erialaspetsialistile kui kõigile teistele huvilistele.

2021. aasta lõpu seisuga on MuISiga liitunud 59 muuseumi, nende nimekiri ja kontaktid on leitavad MuISi avalikus portaalis. Kokku on MuISi muuseumide poolt sisestatud ligi 4 miljonit museaali, millest 1,9 miljonile on lisatud digikujutis.

MuISi saab jälgida ka Facebookis.

Loe lähemalt ka MuIS 2.0 arendustegevuste kohta.

2021. aastal MuISis kõige vaadatum museaal. Skulptuurigrupp Anitškovi sillalt (EKM j 190:9 VS 11); Autor Clodt von Jürgensburg, Peter Jakob; Eesti Kunstimuuseum SA; https://www.muis.ee/museaalview/108535

 

MuIS pakub võimalust teha otsingud ja erinevaid muuseumikogudega seotud toiminguid üle kõigi infosüsteemiga liitunud muuseumide.

Igal huvilisel on võimalus:

 • Tutvuda MuISi avalikus veebiväravas MuISiga liitunud muuseumide kogudes olevate museaalidega.
 • Saata MuISi kaudu muuseumile tagasisidet või küsimusi tema kogus oleva museaali kohta.

Muuseumitöötajal on võimalus:

 • Pidada arvestust museaalide üle, s.h alakogude ja muuseumikogu kui terviku kaupa.
 • Hallata museaale terve nende elukaare vältel muuseumis, alates vastuvõtust kuni väljaarvamiseni, s.h kõik liikumised (nt väljaandmine näitusele).
 • Dokumenteerida museaalidega seotud tegevusi nagu näitused ja konserveerimistööd.
 • Kirjeldada museaale, teha museaalide kirjeldused ja kujutised avalikult kättesaadavaks.
 • Arhiveerida digimuseaale ja museaalide digikoopiaid säilitamiseks MuISi digihoidlasse.

 

Arendajal on võimalus:

 • Kasutada MuISi avalikke andmeid oma rakenduste arendamisel. Vaata avaandmete kohta lähemalt alt poolt.

 

Vaata lisaks:

Juhised

Museaali kirjeldamine MuISis. Juhend 1.1 (1.2 MB, PDF)

Digitaalsed kujutised: Museaali digitaalne kujutis peab minimaalselt vastama järgmistele nõuetele:                    

 • pikema külje mõõt on minimaalselt 800 pikslit;
 • punktitihedus on minimaalselt 72 punkti tolli kohta;
 • failinimes kajastub muuseumi nime unikaalne tähelühend ja museaali number;
 • digitaalsel kujutisel ega failis ei kasutata vesimärki ega teisi digitaalse kujutise kasutust piiravaid elemente.
 • Kui museaal on videofail, luuakse digitaalne kujutis audiovisuaalteose üksikkaadrist.
 • Digitaalset kujutist ei kanta infosüsteemi juhul, kui museaal on audiofail.

Loe lisa: Muuseumide andmekogu asutamine ja põhimäärus (kultuuriministri 8.07.2013 määrus nr 32).

MuISi kasutusjuhendid on leitavad ka muuseumitöötaja keskkonnast vaate alumises osas oleva lingi “Abi” avamisel.

Kasutajatuge ja hooldusteenust pakub MuISile Registrite ja Infosüsteemide Keskus. MuISi kasutajatoe e-posti aadress on muis[at]rik.ee ja telefon on 6636556 (töötab E-R 9.00-17.00).

Muuseumitöötajale kasulikke juhend- ja koolitusmaterjale vaata ka lehelt Muuseumikogud.

Avaandmed

MuISi avaandmete liidese kohta saab infot siit: opendata.muis.ee. Opendata.muis.ee liidesele lisaks on MuISil olemas ka nn OAI liides, mille kaudu väljastame avalikke andmeid masinloetavas vormis. MuISi opendata või OAI liidese muudatustega kursis olemiseks on võimalik liituda listiga avaandmed[at]muis.ee.
Listiga liitumiseks või MuISI avaandmete kohta rohkema info saamiseks võta ühendust Marju Niinemaaga, MuISi arendusjuhiga, marju.niinemaa@muinsuskaitseamet.ee.

Sõnastikud

MuISis on kasutusel kesksed sõnastikud nagu objekti olemus, temaatiline klassifikatsioon (sündmus), materjal, tehnika jne.

Uute terminite ettepanekud võib saata Madli Pärnale (madli.parn@muinsuskaitseamet.ee). Ettepanek peaks sisaldama soovitava termini nimetust, sõnastiku nime, selgitust (miks on terminit juurde vaja) ja näidet/näiteid museaalidest, mille puhul on terminit vaja kasutada. Võimalusel lisada ka tõlge inglise keelde.

Sõnastike muutmise ja täiendamisega tegeleb sõnastike töörühm, kuhu kuuluvad:

 • Kristiina Hiiesalu ja Maris Rosenthal (Tallinna Linnamuuseum)
 • Riina Reinvelt (Eesti Rahva Muuseum)
 • Ruth Ristmägi (Eesti Meremuuseum)
 • Madli Pärn (Muinsuskaitseamet)
 • Ann Aaresild (Eesti Ajaloomuuseum)
 • Priit Kivi (Saaremaa Muuseum)
 • Aune Anton (Eesti Rahva Muuseum)

Materjalide ja tehnikate sõnastike osas nõustab Tiina Vint (Tartu Ülikooli muuseumid).

 

Koolitused

Ootame tagasisidet ja ettepanekuid MuISi puudutavate teemade kohta, mis vajaksid lisakoolitust. Oma ettepanek saada aadressile madli.parn@muinsuskaitseamet.ee. Soovi korral leiame aja ka personaalseteks konsultatsioonideks, mis leiavad koroonaviiruse leviku tõttu aset virtuaalsetes kanalites.

Ettekanded

Andmeparandustööd MuISis. (PDF) Stina Sarapuu (märts 2021)

 

 
Madli Pärn
Muuseumide infosüsteemi peaspetsialist
Telefon 53083278
Madli.Parn@muinsuskaitseamet.ee

 

Marju Niinemaa
Telefon 53436954
Muuseumivaldkonna peaspetsialist
Marju.Niinemaa@muinsuskaitseamet.ee