Sa oled siin

Kultuuripärandi ja maastiku kaitsmine ning jätkusuutlik haldamine Euroopa ranniku- ja merealadel

PERICLES on rahvusvaheline projekt, mille eesmärgiks on soodustada kultuuripärandi jätkusuutlikku haldamist Euroopa ranniku- ja merealadel läbi teoreetiliselt põhjendatud paljude osapooltega osalusraamistiku.

Projekti viib läbi tugev interdistsiplinaarne konsortsium, mis koosneb uurimisasutustest, regionaaltasandi valitsusasutustest ja mäluasutustest seitsmest erinevast Euroopa riigist.

Projektil on järgmised eesmärgid: 1) selgitada välja kultuuripärandi hetkeseis mere- ja rannikualadel, kaasa arvatud selle geograafilised, keskkondlikud, sotsiaalsed ja majanduslikud aspektid; 2) töötada välja praktilised vahendid kultuuripärandi kaardistamiseks, hindamiseks ja riskide haldamiseks, kaasates kõiki huvitatud osapooli; 3) nõustada kultuuripärandialaste aspektide integreerimist merealade ja keskkonnaalastes planeeringutes ning asjakohaste EL direktiivide rakendamisel; 4) arendada välja tõhusad teadmisvahetusvõrgustikud.

 

PrEseRving and sustainably governing Cultural heritage and Landscapes in European coastal and maritime regionS (PERICLES)

Interdistsiplinaarne projekt

 

Projekti kestus:

1.05.2018-30.04.2021

Kontakt:

Maili Roio

maili.roio@muinsuskaitseamet.ee

Krista Karro

krista.karro@muinsuskaitseamet.ee

Projekti koduleht:

https://www.pericles-heritage.eu/

 

 

Projekti partnerid:

1. Aalborg University (DK), juhtpartner

2. Wageningen University (NL)

3. Université de Bretagne Occidentale (FR)

4. University of the Higlands and Islands LBG (UK)

5. The Queen´s University of Belfast (UK)

6. University of Aveiro (PT)

7. The Scottish Association for Marinescience LBG (UK)

8. Muinsuskaitseamet (EE)

9. The Regional Natural Park of the Gulf of Morbihan (FR)

10. Hellenic Fisheries Research Institute (EL)

 

 

 

Projekti rahastab Euroopa Liit Horisont 2020 teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi kaudu.

 

Projekti eelarve: € 2,5 M, toetuslepingu nr 770504.