Sa oled siin

Kunstimälestised

 

Kunstimälestis on teos – kunstilise, kultuurilise, usundilise, ajaloolise, etnograafilise või teadusliku väärtusega asi, kollektsioon, asjade kogum või ehitisest eemaldatud osa, mis kajastab Eesti kultuuriruumi ja visuaalse keskkonna arenguid ja olulisi protsesse.

Kunstimälestiseks võivad olla kujutava- või tarbekunsti teosed ning tarbeesemed, kultuuriväärtuslikud või ajaloolised või etnograafilised asjad, sh sakraalesemed või sakraalkunsti teosed, käsikirjad, trükised ja nende kogumid või kollektsioonid, muusikainstrumendid ning monumentaalkunsti teosed.

 

 

Millised on meie kunstimälestised?

 

Eestis on kunstimälestisena kaitse alla võetud ligi 13 300 objekti. Tegu on kõige arvukama mälestiste liigiga, moodustades enam kui poole kõigist mälestistest.

Kõige rohkem on kaitse all sakraalobjekte, mis moodustavad u 85 protsenti kunstimälestistest. Nende hulka kuulub kirikusisustust, nt altareid ja kantsleid, altarimaale, ikoone, ikonostaase, erinevaid kirikutarvikuid armulauakarikatest ja küünlajalgadest lühtrite ja oreliprospektideni. Kirikuvara kõrval on kaitse all ka mööblit ja muid tarbeesemeid ning kujutava kunsti teoseid, näiteks maale ja dekoratiivskulptuure.

 

Millistel tingimustel tunnistatakse objekt kunstimälestiseks?

Igaühel on õigus esitada ametile põhjendatud ettepanek asja riikliku kaitse alla võtmiseks. Mälestiseks tunnistamise menetlust viib läbi Muinsuskaitseamet. Mälestiseks tunnistamise otsustab kultuuriminister käskkirjaga, kuulates eelnevalt ära Muinsuskaitse Nõukogu seisukoha.
 

Mälestisena kaitse alla võtmise ehk riikliku kaitse eeldus on, et kultuuriväärtusega asi või maa-ala esindab Eesti ainelise kultuuripärandi väärtuslikumat osa. Selle hindamiseks on määrusega „Mälestise liikide ja muinsuskaitseala riikliku kaitse üldised kriteeriumid ning muinsuskaitsealal asuvate ehitiste väärtusklassid“ on kehtestatud riikliku kaitse üldised kriteeriumid ja eraldi kriteeriumid iga mälestise liigi kohta.

Mälestiseks tunnistamise ja mälestiseks olemise lõpetamise ning muutmise protsess on täpsemalt lahti kirjutatud Muinsuskaitseseaduses.

Kontakt: