Sa oled siin

Kunstimälestised

 

Kunstimälestis on teos – kunstilise, kultuurilise, usundilise, ajaloolise, etnograafilise või teadusliku väärtusega asi, kollektsioon, asjade kogum või ehitisest eemaldatud osa, mis kajastab Eesti kultuuriruumi ja visuaalse keskkonna arenguid ja olulisi protsesse.

Kunstimälestiseks võivad olla kujutava- või tarbekunsti teosed ning tarbeesemed, kultuuriväärtuslikud või ajaloolised või etnograafilised asjad, sh sakraalesemed või sakraalkunsti teosed, käsikirjad, trükised ja nende kogumid või kollektsioonid, muusikainstrumendid ning monumentaalkunsti teosed.

 

 

Millised on meie kunstimälestised?

 

Eestis on kunstimälestisena kaitse alla võetud ligi 13 500 objekti. Tegu on kõige arvukama mälestiste liigiga, moodustades enam kui poole kõigist mälestistest.

Kõige rohkem on kaitse all sakraalobjekte, mis moodustavad u 85 protsenti kunstimälestistest. Nende hulka kuulub kirikusisustust, nt altareid ja kantsleid, altarimaale, ikoone, ikonostaase, erinevaid kirikutarvikuid armulauakarikatest ja küünlajalgadest lühtrite ja oreliprospektideni. Kirikuvara kõrval on kaitse all ka mööblit ja muid tarbeesemeid ning kujutava kunsti teoseid, näiteks maale ja dekoratiivskulptuure.

 

Millistel tingimustel tunnistatakse objekt kunstimälestiseks?

 
Objekti kunstimälestiseks tunnistamisel arvestatakse kaheksa kriteeriumiga, olulisim nendest on haruldus. Vajadusel kaalutakse teisi kriteeriume, seejuures on suurema kaaluga päritolu, vanus ning säilivus ja terviklikkus.
 

Kontakt: