Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra koostamine

Kuressaare, sarnaselt mitme teise väikelinnaga on saanud alguse linnuse  juurde tekkinud asulast. Kuressaare on erandlik ja silmapaistev 18. ja 19. sajandil ehitatud kivimajade rohkuse poolest. Osad neist – aadliperekondadele kuulunud nn mõisate kojad – on väikelinna kohta väga esinduslike fassaadidega. Lisaks leiab Kuressaarest ka väga arhailise ilmega puitelamuid ning kuurortlikke villasid, aga ka postmodernistlikke korterelamuid nõukogude perioodist ning kaasaegseid avalikke ja ühiskondlikke hooneid. Linnale on iseloomulikud ka tänavaid ääristavad kivimüürid.

 

Kaitsekorra koostamine

2019. aasta 1. maist kehtima hakanud uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet võtnud ette kaitsekordade koostamise kõigile 12 muinsuskaitsealale. Protsessi käigus saab kaitsekorra ka loodav Sillamäe muinsuskaitseala. Praegu reguleerib ehitustegevust muinsuskaitsealadel eraldi iga ala kohta koostatud põhimäärus. Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus kehtib 2004. aastast.  

Kaitsekorrad valmivad kohaliku omavalitsuse, kohalike elanike, sõltumatute ekspertide ja Muinsuskaitseameti koostöös hiljemalt 2023. aastal. Esimesena algasid tööd 2019. aasta augustis Kuressaares.

Kaitsekorra eesmärk on tuua paremini esile vanalinna eripära ja kasutada pärandi potentsiaali linna arenguks ehk soodustada kohalikku arengut kultuuripärandi kaudu. Muinsuskaitseala põhimäärusest erineb kaitsekord suurema paindlikkuse poolest. Kaitsekorraga jagatakse hooned väärtusklassidesse ja vähem väärtuslike hoonete puhul on tööde tegemiseks vaja senisest vähem kooskõlastusi.

Vaata ka lehte muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine ja tutvu korduma kippuvate küsimustega.

Sündmused

 

 

Töörühma kohtumiste meomod

  • /.../
 

Inventeerimine

Kõikide kaitsekordade aluseks on muinsuskaitsealal asuvate hoonete inventeerimine. Augustis 2019 alustasid Kuressaares tööd inventeerijad, kes Muinsuskaitseameti tellimusel Kuressaare linna muinsuskaitsealal asuvaid hooneid uurisid. 2019. aastal inventeeriti linnuse ümbrus ja vanalinna läänepoolne osa, Tallinna tänava ümbrus inventeeritakse 2020. aastal.

Kuressaares viisid inventeerimist läbi Triin Talk, Maria Silla, Kätlin Kaganovitš, Pille Vilgota, Astra Sauga ja Sandra Mälk.

Esialgseid inventeerimistulemusi tutvustav avalik ringkäik ja arutelu toimus 20. augustil algusega kell 14.00 Lossipark 8 juurest. 

Kaitsekorra koostamine

Kaitsekorra koostamiseks on Muinsuskaitseamet on kokku kutsunud töörühma, kuhu kuuluvad:

  • Mark Grimitliht, Saaremaa vald, vallaarhitekt
  • Piret Miller, Saaremaa vald, arhitekt
  • Kaarel Truu, Muinsuskaitseamet, vanalinnade nõunik
  • Keidi Saks, Muinsuskaitseamet, Saaremaa nõunik
  • Triin Talk, pärandivaldkonna ekspert
  • Toomas Paaver, arhitekt, linnaplaneeirja
  • Tõnu Sepp, pärandivaldkonna ekspert

 

 

 

 
Kaarel Truu
Vanalinnade nõunik
5261516
kaarel.truu@muinsuskaitseamet.ee
 
Keidi Saks 
Saaremaa nõunik
53089199
keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee
 
Üllar Alev
Saaremaa nõunik
58666168
ullar.alev@muinsuskaitseamet.ee