Sa oled siin

Liitumine infosüsteemiga MuIS

Muuseumide infosüsteemiga liitumine on kohustuslik riigimuuseumile ja muuseumile, kellega sõlmitakse muuseumiseaduse § 9 kohaselt haldusleping riigile kuuluva muuseumikogu kasutamiseks, välja arvatud looduse ainevaldkonna muuseumile muuseumikogu osas, mille kohta on andmed üldsusele kättesaadavad muul viisil.

Teiste muuseumide, s.h avalik-õigusliku isiku muuseumide, munitsipaalmuuseumide või eramuuseumide liitumine toimub muuseumi soovil ja tingimusel, et muuseumi tegevus vastab muuseumiseaduses kirjeldatule.

Süsteemi kasutamine on kõigile muuseumidele (olenemata omandivormist) tasuta, kuid liitumisel võtab muuseum endale kohustuse, et kasutab MuISi vastavalt kasutuslepingus kokkulepitule, muuseumiseadusele (laieneb osaliselt) ja selle alusel antud määrustele ning järgib teisi kehtestatud juhiseid.

 

MuISiga vabatahtlikult liituva muuseumi tegevust puudutavad muuseumiseaduse §-d 5, 6, 7, 11, 14, 22, 23 ning nende alusel antud määrused:

 

Vaata nimekirja: MuISiga liitunud muuseumid. (PDF)

 

Taotluse esitamine

 

Infosüsteemiga liitumiseks esitab muuseumi juht muuseumi asutaja või moodustaja nõusolekul Muinsuskaitseametile taotluse, milles märgitakse muuseumi kohta järgmised andmed:

  • nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  • asutaja või moodustaja;
  • muuseumis kasutajaõiguste andmise ja äravõtmise õigustega isiku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  • museaalide arv.

Kuna MuISiga liitumise eeltingimus on see, et tegemist on muuseumiga (Avalik-õigusliku isiku muuseumi, munitsipaalmuuseumi ja eramuuseumi vabatahtliku liitumise infosüsteemiga otsustab Muinsuskaitseameti peadirektor käskkirjaga tingimusel, et muuseumi tegevus vastab muuseumiseaduse § 2 lõikes 1 sätestatud ülesandele), siis palume lisada lühiülevaade muuseumi senisest tegevusest ning kogude korraldusest.

Taotlusele palume lisada muuseumi kogumispõhimõtted. Juhised kogumispõhimõtete koostamiseks leiate siit (PDF).

 

 

Madli Pärn
MuISi peaspetsialist
madli.parn@muinsuskaitseamet.ee
53083278