Lõppenud projektid

Lõppenud projektid

Muinsuskaitseamet on osalenud mitmetes rahvuvahelistes projektides nii juhtpartneri kui partnerina.

Pühakodade ja nende sisustuse kui Eesti kultuuriloolise ja kunstiajaloolise pärandi olulise osa säilimine ning pühakodade sisulist arengut toetas pühakodade programm. Pühakodade toetamine jätkub Muinsuskaitseameti eelarvest.