Sa oled siin

Militaarajaloo pärand

Military Heritage on Eesti-Läti piiriülene koostööprojekt, mille eesmärgiks on meelitada piirkonda rohkem külastajaid.

Selleks luuakse piiriülene militaarajaloo pärandit tutvustav turismitoode, kuhu integreeritakse Eestis ja Lätis asuvad uued ning juba olemasolevad turismiobjektid, mida turundatakse nii sise- kui ka välisturistidele. Samuti parendatakse projekti raames 36 militaarajalugu tutvustavat objekti.

Eesti ja Läti erinevate osapoolte vastastikuseks kogemuste vahetamiseks korraldatakse projekti raames seminare ja töötube ning kogutakse materjale militaarajaloo pärandit tutvustavate objektide kohta. Samuti töötatakse välja käsiraamat teenusepakkujatele, mis sisaldab nõuandeid militaarajaloo objektide turunduseks ja tutvustamiseks. Külastajate jaoks koostatakse elektroonsed turundusmaterjalid (veebileht) ja trükised ning turismitoodet tutvustatakse turismimessidel ning pressireiside raames. Projekti lõpus toimub tutvustusüritus avalikkusele ja külastajatele.

Kaubaaurik Krimulda sõitis  30.06.1941 Vormsi lähedal miinile ja uppus. Sonaripilt vrakist: Tuukritööde OÜ.

Latvian-Estonian Common Military Heritage Tourism Product

Eesti-Läti koostööprojekt

 

Projekti kestus:

01.01.2020 - 31.12.2022

Kontakt: 

Maili Roio

maili.roio@muinsuskaitseamet.ee

 

Projekti partnerid: 

1) Latvian Country Tourism Association "Lauku Celotajs"  2) Vidzeme Tourism Association  3) Peipsi Koostöö Keskus            4) SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid                      5) Kurzeme planning region      6) Visit Saaremaa                7) Saldus Municipality        8) Ventspils Museum                      9) Muinsuskaitseamet            10) Riga Planning Region    11) Olaine History and art museum 12) Ikšķile municipality          13) NGO "Mores muzejs"        14) Ltd. "Sky Port"          15) Carnikava municipality  16) Medical Rehabilitation Centre Ligatne                              17) Amata  Municipality      18) Lääne-Nigula Vallavalitsus    19) Saaremaa Sõjavara Selts  20) Panga Areng  MTÜ          21) MTÜ Hiiumaa Militaarajalooselts  22) Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri  muuseum              23) MTÜ Eesti Maaturism  24) Setomaa vallavalitsus 

Projekti rahastab

Interreg Eesti-Läti programm

Projekti eelarve 1 928 992,39 EUR  ERDF toetus 1 639 643,53 EUR

NB! See veebisait kajastab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei vastuta, kuidas seda teavet kasutatakse.
This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.