Muinsuskaitsepäevad

Muinsuskaitsepäevad on Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni ühiselt ellu kutsutud algatus, mille eesmärk on tutvustada meid igapäevaselt ümbritsevat rikast ja mitmekesist kultuuripärandit, võimaldades inimestele juurdepääsu mälestistele ning muuseumidesse ning korraldades ekskursioone oma kodukandi pärandi ning ajaloo paremaks mõistmiseks.

Muinsuskaitsepäevad toimuvad traditsiooniliselt septembris, sõltuvalt riigist on täpne toimumisaeg erinev.

2021. aastal 9.-12. septembril toimunud Muinsuskaitsepäevade teema oli “Peidus pärand”. Loe lähemalt siit või muinsuskaitsepäevade kodulehelt: www.muinsuskaitsepaevad.ee

Kõigi osalevate liikmesriikide ühise kava ja teemafookused leiab Euroopa Muinsuskaitsepäevade kodulehelt www.europeanheritagedays.com.  

2021. aasta Muinsuskaitsepäevade katusteemaks on "Peidus pärand"

Muinsuskaitsepäevade traditsioon sai alguse 1985. aastal Euroopa Nõukogu eestvedamisel. Eestis sai Euroopa muinsuskaitsepäevade traditsioon alguse 1993. aastal Eesti Muinsuskaitse Seltsi eesvedamisel. Alates 2015. aastast koordineerib Euroopa muinsuskaitsepäevi Eestis Muinsuskaitseamet. Muinsuskaitsepäevade algatusega on tänaseks ühinenud 50 Euroopa kultuurikonventsiooni allkirjastanud riiki.

Muinsuskaitsepäevadel on igal aastal uus alateema, et välja tuua erinevate valdkondade pärandit. Muinsuskaitsepäevade teemad:

  • 2019. Arts and entertainment / Kultuur ja meelelahutus
  • 2020. Heritage and Education / Haridus

  • 2021. Heritage for everyone / Peidus pärand

 

Lisaks Euroopa muinsuskaitsepäevadele koordineerib sama võrgustik ka kahte teist üleeuroopalist konkurssi: noortele suunatud Päranditegijad (European Heritage Makers Week) ja Euroopa pärandilugugude konkurss (European Heritage Stories).

Euroopa muinsuskaitsepäevade eesmärk on:

  • Tõsta Euroopas elavate inimeste teadlikkust siinse pärandi rikkusest ja mitmekesisusest.
  • Luua toetav õhkkond Euroopa rikkaliku kultuuridemosaiigi väärtustamiseks. Kultuuripärand ühendab eurooplasi, olenemata nende kultuurilisest, keelelisest või religioossest taustast.
  • Võidelda rassismi ja ksenofoobia vastu ning suurendada sallivust nii Euroopas kui ka mujal maailmas.
  • Tõsta avalikkuse ja poliitikute teadlikkust vajadusest kaitsta kultuuripärandit muutuva maailmaga kaasnevate uute ohtude eest. 
  • Utsitada Euroopat reageerima sotsiaalsetele, poliitilistele ja majanduslikele väljakutsetele, millega ta silmitsi seisab.

 

 

Lisainfo:
 

Mirjam Savisto
Kommunikatsioonispetsialist
mirjam.savisto@muinsuskaitseamet.ee
53832587