Muinsuskaitsepäevad 2020

2020. aastal 10.-13. septembrini toimuvate Muinsuskaitsepäevade peateema on haridus. Kutsume kõiki kaasa mõtlema ja välja pakkuma sündmusi Muinsuskaitsepäevade kavasse. 

Muinsuskaitsepäevadel on nüüd oma koduleht www.muinsuskaitsepaevad.ee. Sealt leiad ka tänavuste Muinsuskaitsepäevade kava

Öeldakse, et haridususk on oluline osa eestlaseks olemisest. Ja tõesti - pea igast suuremast paigast Eestis leiab mõne koolimaja, kokku sadu ja sadu hooneid üle terve Eesti. Kuigi paljud neist ei ole enam koolidena kasutuses, jutustavad need põnevaid lugusid õpetamise ja õppimise viisidest, kunagi seal koolipinki nühkinud lastest ja nende eludest, aga ka arhitektuuriloost. Neid lugusid räägivad meile samuti raamatukogud, rahvamajad ja teised kohaliku hariduselu keskmes olnud hooned ja paigad.  

Kuid haridus ei piirdu kitsalt kooliharidusega. Teadmiste, oskuste ja töövõtete põlvest põlve edasi andmine on samuti oluline osa haridusest sõna laiemas tähenduses. Kuigi pärandtehnoloogiaid on nüüd võimalik õppida ka ülikoolis, on terve hulk traditsioone ja oskusi, mida saabki omandada vaid otse ja kohapealse meistri käest.

Postkaart. Suure-Jaani koolimaja 1903. Foto: Wikimedia

 

 

Haridus ja pärand - löö kaasa 2020. aasta Muinsuskaitsepäevade korraldamises!

Muinsuskaitsepäevade eesmärk on meid igapäevaselt ümbritseva rikka ja mitmekesise kultuuripärandi tutvustamine just kohalike inimeste eestvedamisel. Ühe nädalavahetuse jooksul on avatud majad ja mälupaigad, toimuvad ekskursioonid ja töötoad ning palju muud huvitavat kodukandi pärandi ja ajaloo paremaks tutvustamiseks ja mõistmiseks.

Tänavu kutsume Muinsuskaitsepäevade raames kõiki huvilisi tutvustama oma kodukandi haridusega seotud pärandit – olgu selleks mõni põnev hoone, huvitav mälupaik, põlvest põlve edasi antud kohalik traditsioon või hoopis midagi muud. Allpool on kirjeldatud täpsemalt, kuidas muinsuskaitsepäevadel korraldajana kaasa lüüa. 

  Osalemise tingimused

   

  Keda ootame korraldamises kaasa lööma?

  Muinsuskaitsepäevade sündmusi on korraldama oodatud kõik pärandisõbrad:

  • muuseumid;
  • raamatukogud;
  • seltsid;
  • vabaühendused;
  • kogudused;
  • rahvamajad;
  • haridusasutused;
  • ja kõik teised!

  Korraldatav sündmus ei pea olema suurejooneline ja toimumiskoht uhke, vaid peamine on tutvustada huvilistele kodukandi rikkalikku pärandit. Isemoodi võlu on nii suurel kui ka väikesel!

   

  Millist tuge korraldajatele pakume? 

  • Sinu sündmus on osa suuremast meediakampaaniast! 
  • Koondame info kõigi toimuvate sündmuste Muinsuskaitsepäevade Facebookilehele ja lihtsalt jagatavasse voldikusse.
  • Lisaks meediakampaaniale jagame infot oma võrgustikes: Muinsuskaitseameti koduleht, Muinsuskaitseameti ja Euroopa muinsuskaitsepäevade Facebook.
  • Loome kõigile osalejatele vabalt kasutamiseks ühtsed kujundusmaterjalide põhjad (plakat, bänner jne)
  • Anname nõu ürituste korraldamisel!

  Kuidas kaasa lüüa?

  Sündmuse korraldamisel tuleb meeles pidada paari olulist muinsuskaitsepäevade aluspõhimõtet. Nende järgmine on oluline, et saaksime sinu sündmuse lisada muinsuskaitsepäevade kavasse.

  • Anna huvilistele võimalus pääseda hoonetesse, hooneosadesse või kohtadesse, mis on tavapäraselt avalikkusele suletud või raskesti ligipääsetavad. Tutvustatav pärand ei pea olema kaitse all.
  • Paku külalistele muinsuskaitsepäevade puhul midagi erilist! Olgu selleks ekskursioon, kontsert, loeng, näitus, matk, võistlus, konkurss, talgud, mälumäng, aaretejaht lastele, tegevuste tutvustamine ja õpetamine või muu sarnane - kõigi nende kaudu saab pärandi tähendust veelgi paremini avada! Tänavu on eriti aktuaalne  ka erinevate veebilahenduste kasutamine ürituste korraldamisel.
  • Sündmusel osalemine on külastajatele tasuta või soodushinnaga.
  • Sündmus peab toimuma vahemikus 10.–13. september. Üritus võib olla mitmepäevane kui ka aset leida ainult ühel päeval, toimumisaja pikkuse saad valida endale sobivaima.

  Inspiratsiooniks vaata varasematel aastatel muinsuskaitsepäevade raames korraldatud sündmuseid: ekskursioon "Miks muutuvad kirikud refromatsiooni mõjul valgeks", teemapäev "Meelelahutuslik rännak Vargamäelt Tammsaare kolhoosi ja tagasi", näitus "Kultuurne ajaveetmine 20. sajandi alguse Võru linnas", loeng "Meie mõisate aja lugu"

  Kõiki toimunud sündmusi vaata muinsuskaitsepäevade Facebooki lehelt.

  Küsimuste korral võta julgelt kontakti Muinsuskaitsepäevade eestvedaja Madle Lippusega 56 667 058, madle.lippus@muinsuskaitseamet.ee 

   

  Koroonakriisist lähtuvad piirangud muuseumidele ja avalikele üritustele

  Kehtestatud piiranguid leevendatakse järkjärgult ning sõltuvalt olukorrast, kuid keeruline on prognoosida, milline täpselt on olukord sügisel. Seetõttu soovitame sündmuste korraldamisel lähtuda hetkel (mai 2020) kehtivatest üldnõuetest muuseumidele ning avalikele üritustele:

  • 2+2 reegli järgimine;
  • siseruumides tohib olla maksimaalselt 50% täitumus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest (ka siis, kui ruumi 50% mahutavus on suurem);
  • külastajaid lubatakse ruumi kuni 10-liikmelistes rühmades;
  • tagatud peavad olema desinfitseerimisvahendid;
  • pindu, mida külastajad sageli puudutatavad, tuleb puhastada iga 2–4 tunni järel;
  • interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb kasutusele võtta abinõud (puhastus, ühekordselt kasutatavad kindad vms), et tagada nende kasutamine nakkusohuta (alternatiivina võib interaktiivsed eksponaadid hoida suletuna);
  • võimaluse korral tuleb asendada füüsilisel kandjal tasuta infomaterjalid (reklaamvoldikud jms) digitaalsetega;
  • ei korraldata ühiskasutuses töövahenditega loovtöid ega töötube või tagatakse iga kasutaja järel nende desinfitseerimine.

   

   

  Lisainfo

  Madle Lippus
  kommunikatsioonijuht
  56 667 058
  madle.lippus@muinsuskaitseamet.ee