Sa oled siin

Näidisdokumentatsioon ja juhendid

 

 

Viimistluskihtide uuringud

 
Viimistluskihtide uuringute eesmärgiks on objekti fassaadi või siseruumide viimistluseks kasutatud materjalide, kujundusvõtete ja värvikihtide ning nende seisukorra dokumenteerimine. Uuringute tulemusena saadakse informatsiooni, mille alusel teostatakse projekteerimis- ja restaureerimistööd. Saadud teabe hulk sõltub olulisel määral uuringute teostamise meetoditest ning sellest, kuidas uuringute tulemused on vormistatud.