Sa oled siin

Näidissõlmed

 

Restaureerimisprojektide koostamise hõlbustamiseks on Muinsuskaitseamet lasknud näidistena välja töötada hooneosade arhitektuurseid- ja insenerilahendusi, mida saab kasutada eeskujuna.

Ajalooliste hoonete restaureerimisel kaasaegsetele vajadustele vastavaks on oluline säilitada nende ajastuomane välisilme. Allpool olevad joonised pakuvad lahendusvariante enamlevinud probleemsetele olukordadele.

Sagedasti tekitab keerukusi näiteks puitfassaadide restaureerimine ja profiilide taastamine või katuse soojustamine, mille käigus võivad räästad ja katuseuugid muutuda ebaproportsionaalseks, sarikad hakata toetuma karniisidele vmt. Suurte tööde kõrval unustatakse sageli tagada sadevete ärajuhtimine, vormistada korrektselt korstnapits, anda terrassipõrandale vajalik kalle jne.

Enne ehitustöid tuleb planeeritavad tegevused põhjalikult läbi mõelda - nii on võimalik ennetada vigu ja vältida hilisemaid probleeme. Oluline on meeles pidada, et hoone on tervik ning tema n-ö tervise huvides tuleb tähelepanu pöörata ka pisiasjadele.

 

 

Sõlmed

 Katuse konstruktsiooni sõlmed