Sa oled siin

MTÜ Arheopolise koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele

Laupäev, 20.10.2018 kuni pühapäev, 28.10.2018
09:00
17:00
Tartu

20.-28. oktoobril 2018 toimub Tartus järjekordne koolitus otsinguvahendi kasutamise loa taotlejatele. Koolituse eesmärgiks on anda loa taotlejale baasteadmised arheoloogiapärandi tähtsusest, arheoloogiliste leidude kultuuriväärtusest ja muinsuskaitsesüsteemist ning selgitada tegevust otsinguvahendi kasutamisel ja kultuuriväärtuse tunnustega asja leidmisel.

Koolitus on jaotatud nelja koolituspäeva vahel, mille mahuks on kokku 36 akadeemilist tundi. Seminarides käsitletakse otsinguvahendi loa taotleja jaoks olulisi õiguslikke ja praktilisi küsimusi seoses kultuuripärandi, leidude kultuuriväärtuse, muinsuskaitsesüsteemi ja otsinguvahendi kasutamise, leidude avastamise ning nendest teavitamisega. Koolitus sisaldab ka õppekäiku hoidlatesse, kus tutvutakse erinevate leiuliikide näidistega ning juhtumianalüüsi tegevuseks kultuuriväärtusega esemete leidmisel. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga, hindamisele pääsemise eelduseks on osavõtt kõigist seminaridest ja õppekäikudest.

Registreerumine koolitusele toimub kuni 30.09.2018, ja selleks tuleb kirjutada meili aadressil ingrid26@yahoo.com. Registreerumiseks palun saata oma nimi, isikukood, postiaadress ja kontaktandmed (telefoninumber, e-posti aadress). Osalejate piirarvuks koolitusgrupis on 25 inimest. Koolituse maksumus on 145 EUR osaleja kohta ja selle tasumiseks esitab koolitaja pärast registreerumist igale osalejale vastava arve. Registreering kinnitatakse meili teel pärast koolitustasu laekumist. Koolitusprogramm ja koolituspäevade kavad saadetakse igale osalejale pärast registreeringu kinnitamist. Vaid koolitustasu laekumine tagab koha koolitusele.