Sa oled siin

Ringkäik Pärnu kuurordi ja vanalinna muinsuskaitsealal

Kolmapäev, 21.08.2019
17:00
19:00
Pärnu raekoda

 

21. augustil algusega kell 17.00 toimub Pärnu raekoja saalis vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala tutvustav avalik arutelu ja ringkäik. Ringkäik on osa Pärnu muinsuskaitseala inventeerimise protsessist ja selle käigus tutvume linna ehitiste ajalooga ning arutame nende väärtuse üle.

Arutelu ja sellele järgnevat ringkäiku veavad arhitektuuriajaloolane Oliver Orro ja Muinsuskaitseameti ehituspärandi valdkonna juht Anni Martin. Üritusest on oodatud osa võtma kõik huvilised, eelregistreerimine pole vajalik.

Rohkem infot inventeerimise ja uue kaitsekorra koostamise kohta leiab Muinsuskaitseameti kodulehelt: www.muinsuskaitseamet.ee/et/parnu-muinsuskaitseala-kaitsekorra-koostamine


Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala inventeerimine aastatel 2019-2020

2019. aasta 1. maist kehtiva uue muinsuskaitseseaduse alusel on Muinsuskaitseamet alustanud vanalinnade muinsuskaitsealadele uute kaitsekordade koostamisega, kaasates protsessi kohaliku omavalitsuse, linnaelanikud ja valdkondade eksperdid.

Kaitsekorra eesmärk on sõnastada muinsuskaitseala väärtused ja eripära ning juhised selle säilimiseks. Teadlikkus ajalooliselt väljakujunenud linnaehituslikust kooslusest ja arhitektuuritraditsioonidest võimaldab paremini kasutada pärandit linna arengus.

Kaitsekorraga jagatakse muinsuskaitseal asuvad hooned väärtusklassidesse, millele kehtivad ehitustööde tegemisel erinevad nõuded. Väärtusklassidesse jaotamise aluseks on muinsuskaitsealal asuvate hoonete inventeerimine. Augustis 2019 alustatakse vanalinna piirkonna inventeerimisega, nn villade ja Rannapargi ala inventeeritakse 2020. aastal.

Inventeerijate töömeetodiks vanalinnas on põhiliselt hoonete paikvaatlus ja pildistamine. Inventeerimistulemuste täpsuse huvides julgustame majaomanikke olema inventeerijatega avatud, tutvustama oma maju ning nendega seotud lugusid ja kultuuriväärtuslikke detaile.

Pärnus viivad inventeerimise läbi Muinsuskaitseameti spetsialistid ja Eesti Kunstiakadeemia tudengid.
Esialgseid inventeerimistulemusi ja kaitsekorra koostamise protsessi tutvustav avalik ringkäik ja arutelu toimub 21. augustil algusega kell 17.00 Pärnu raekoja saalis.

Rohkem infot Muinsuskaitseameti kodulehelt: www.muinsuskaitseamet.ee


Nele Rent, Pärnumaa nõunik, 56693459, nele.rent@muinsuskaitseamet.ee
Helle-Triin Hansumäe, Pärnumaa nõunik, 51916225, helle-triin.hansumae@muinsuskaitseamet.ee
Anni Martin, Ehituspärandi valdkonna juht, 5061835, anni.martin@muinsuskaitseamet.ee
Oliver Orro, Eesti Kunstiakadeemia tudengite juhendaja, 56908640, oliver.orro@artun.ee