Sa oled siin

Kuressaare muinsuskaitseala kaitsekorra koostamise avakoosolek

Neljapäev, 16.01.2020
17:00
20:00
Keskkonnaameti saal (Tallinna tn 22, sissepääs hoovi poolt)

16. jaanuari 2020 toimus Kuressaare Keskkonnaameti hoones Kuressaare muinsuskaitseala uue kaitsekorra koostamise avakoosolek, mis keskendus küsimusele mille poolest on väärtuslik Kuressaare muinsuskaitseala? Lisaks räägiti, kuidas ühiselt muinsuskaitseala väärtusi paremini hoida, esile tuua ning mis peaks uues korras olema teistmoodi võrreldes praegusega.

Kokkuvõte

Kuressaare avakoosolekul osalejad tõstsid hoidmist vajavate väärtustena välja külateede võrgustiku ja tänavate struktuuri, vanalinna madalad majad ning materjalikasutuse (dolomiit, kiviaiad, puit, kivikatused). Pärandit ja pärandi hoidmist seostasid osalejad olulisel määral elukeskkonna hoidmisega, kokkuvõtetes kordus märksõnana “korrastatus”, elukeskkonda kujundavate väärtusena tõsteti veel esile rohelust, rohealasid, haljastust ja parke.

Eraldi räägiti organiseerumise tähtsusest ning koostööst kohalike seltsidega: esiteks on potentsiaali pärandi hoidmist tähtsustavate inimeste organiseerumises, kes võiksid olla tulevikus esmaseks partneriks vallavalitsusele arenguplaanide arutamisel ning seoksid kogukonnaliikmed pärandi hoidmisega seotud aruteludega. Teiseks on tähtis plaanide arutamine seltsidega, kellel on plaanidega puutumus (nt ligipääsetavuse tagamiseks arutelud puuetega inimeste organisatsioonidega). Koostööle ning pärandi hoidmisele aitaksid kohalolijate arvates kaasa ka selgemad reeglid, hea ja arusaadav teavitus, koolitused ja toetused.

Ajakava

17.00-17.05 Tervitus
17.05-17.15 Ülevaade Kuressaare muinsuskaitseala kujunemisest ja väärtustest
17.15-17.25 Kaitsekorra koostamise lähteülesanne
17.25-18.25 Ettekanne Kuressaare kadunud vaadetest (Maret Soorsk, Tõnu Sepp)
18-25-18-35 Jalasirituspaus
18.35-19.40 Aruteluringid laudkondades
- Millised on Kuressaare linna olulisemad väärtused?
- Kuidas saab pärandi hoidmine aidata kaasa linna ja valla arengule?
- Kuidas parandada koostööd pärandi hoidmisel ja arendamisel?
19.40-20.00 Kokkuvõtted ja arutelu

Ettekanded

 

Loe lisaks: https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/kuressaare-muinsuskaitseala-kaitsekorra-koostamine

 
Kaarel Truu
Vanalinnade nõunik
5261516
kaarel.truu@muinsuskaitseamet.ee
 
Keidi Saks 
Saaremaa nõunik
53089199
keidi.saks@muinsuskaitseamet.ee
 
Üllar Alev
Saaremaa nõunik
58666168
ullar.alev@muinsuskaitseamet.ee